Rúfus Milan: Básne
8,50 € 7,31 €

Najkrajšie básne z tvorby Milana Rúfusa, básnika a mysliteľa, jedného z najznámejších predstaviteľov slovenskej modernej poézie.

Rúfus Milan: Vernosť
8,27 € 7,11 €

ová zbierka básní, ktorých spoločným menovateľom je láska a prostota. Príbeh „osobný“ je filozofiou staroby s poďakovaním za účasť na Bytí, „súkromný“ príbeh Zuzana tvorí rámec zbierky.

Ábelová Miroslava: Večný pocit nedele
11,90 € 10,23 €

Básne Mirky Ábelovej nesie súčasný, bezprostredný jazyk, ktorý žije okolo nás v ústach ľudí a v prípade novej zbierky v ústach matiek.

Abelovský Milan: Biela osnova
6,90 € 5,93 €

Milan Abelovský po doteraz vydaných básnických zbierkach Chvíľa zblíženia, Jaspis a karneol, Zľutovnica a Čerešne v hanebnej ulici predkladá nový poetický opus Biela osnova. Jeho doteraz vydané knižky charakterizuje emocionálna racionalita.

Alexiu Lucian: Svetlo z diaľky
6,90 € 5,93 €

Lucian Alexiu (1950) – básnik, literárny kritik, prekladateľ, editor. Je absolventom Filologickej fakulty Univerzity v Temešvári.

Altenberg Peter: Z našich sĺz bude múdrosť; ale z vášho úsmevu?!?
9,99 € 8,59 €

Peter Altenberg (1859 – 1919) patrí životom i tvorbou k najoriginálnejším autorom modernej rakúskej literatúry. Vytvoril svojrázne, umelecky jedinečné dielo s neopakovateľným pohľadom na človeka a jeho život. Altenberg je básnik bežného života.

Andrić Radomír: Až na jednu vec
5,90 € 5,07 €

Básnický rukopis Radomíra Andrića nie náhodou vychádza zo slova, darujúceho a osvecujúceho, ktoré nás vyťahuje a dvíha z neznesiteľného bahna každodennosti.

Atticus: Miluj jej voľnosť
11,90 € 10,23 €

Jedného dňa namaľujem dokonalý západ slnka – len musím zohnať správne slová.

Atticus vo svojej zbierke Miluj jej voľnosť zachytáva esenciu veľkých okamihov aj romantiku všednosti s priam dojímavou pokorou.

autor neuvedený: Iní ľudia
1,29 € 1,10 €

Autorov spôsob uvažovania vyviera z vlastných vnútorných zdrojov a je hľadaním nemanipulovateľnej podstaty ľudského ja. V tomto kontexte hovorí o prispôsobovaní sa, o prežívaní v realite, ktorá postupne človeka zbavuje ideálov, ilúzií a snov.

autor neuvedený: Slovom srdca
6,05 € 5,20 €

Obľúbená darčeková publikácia pre potešenie i inšpiráciu. Obsahuje 365 myšlienok o láske.

autor neuvedený: Strážni anjeli
0,66 € 0,57 €

Námetmi prozaickej knihy sú skutočné príbehy, ktorým však autor jemnou iróniou, kafkovským paradoxom a zmyslom pre duchovné rozmery dodáva osobité poetické čaro. Svojrázne postavičky sa v konfrontácii s mocou a totalitou pohybujú nanajvýš slobodne.

autor neuvedený: Večerné lampy
0,66 € 0,57 €

Autorka v roku 2002 (ako 20-ročná) vydala prvú zbierku poézie Tajomstvá. S jej veršami sa možno stretnúť aj v časopise Dotyky. Okrem poézie píše rozprávky, poviedky a iné publicistické útvary.

autor neuvedený: Vysoká zver
4,28 € 3,68 €

Zbierka básní Vysoká zver sa vyznačuje osobitou poetickou intuitívnosťou, silnou metaforickosťou i filozofickou výpoveďou, čo je príznačné pre celú autorkinu básnickú tvorbu.

autor neuvedený: Zľutovnica
0,66 € 0,56 €

Debutoval zbierkou poézie Chvíľa zblíženia (1991), po ktorej nasledovala zbierka Jaspis a karneol (1997), čerpajúca podnety z rodinného zázemia a krás rodného prostredia. V roku 2003 mu vyšla tretia zbierka Zľutovnica.

Bajkai Miriam: Čarovnica/ The Wood Shaman
21,45 € 18,45 €

Dvojjazyčná kniha plná drevených srdiečok a veršov, určené nielen slovenskému čitateľovi ,ale aj ako milý pozdrav za hranice našej vlasti.

Baláž Ireney: Čas hmatu
6,90 € 5,93 €

Ireney Baláž, básnik, publicista, recenzent, esejista a organizátor literárneho života, začal publikovať na začiatku 90-tych rokov v literárnych časopisoch.

Baláž Michal: O
6 € 5,16 €

Debutová básnická zbierka filmového a televízneho scenáristu a režiséra Michala Baláža O je súbor básní, ktoré vznikali počas jeho polročného pobytu v Nórsku, kde si formou poézie pod vplyvom rôznych vonkajších a vnútorných vplyvov (polárna noc, neho

Baláž Michal: Orgány a drámy
9,90 € 8,51 €

Orgány a drámy sú druhým literárnym počinom talentovaného Michala Baláža. Kniha je rozdelená na dve časti už na prvý pohľad formálne odlíšené a žánrovo odlišné, no zároveň štylisticky aj žánrovo prepojené a navzájom sa dopĺňajúce.

Banga Dezider: Slnečný vánok
0,66 € 0,57 €

Zbierka veršov rómskeho básnika sa s nesmiernou citlivosťou približuje k existenciálnym otázkam. Rozvíja spontánny lyrizmus, hudobnosť a baladickosť predchádzajúcich zbierok, ale nanovo nastoľuje bytostnú potrebu autentického ľudského zážitku.

Baričák Pavel Hirax: Bytie a stony
5,99 € 5,15 €

Štvrtú zbierku (ne)poézie Hirax rozdelil na dve časti: z jednej strany môžete v časti Bytie čítať autorove vyznania lásky k žene, prírode či svetu napísané v štýle, na aký ste od neho zvyknutí.

Baričák Pavel Hirax: K sebe
7,99 € 6,87 €

Láska i nenávisť, vášeň i chlad, zamilovanie i bolesť, vyznania i mlčania, kríza i rozkvet, vernosť i nevera, stretnutie i rozchod, hľadanie seba cez partnera…

Siedma poetická zbierka od Hiraxa, kde sa ilustrácií opäť zhostila Sofia.

Baričák Pavel Hirax: K svetlu
7,99 € 6,87 €

„Nikdy som nenapísal krajšie básne venované láske, ako tie, ktoré sú uverejnené v tejto zbierke,“ vyslovil sa autor. Knihu ilustrovala Sofia, Hiraxova sestrička, ktorej obrázky len tak žiaria ľúbosťou…

Baričák Pavel Hirax: K svetlu
7,99 € 6,87 €

„Nikdy som nenapísal krajšie básne venované láske, ako tie, ktoré sú uverejnené v tejto zbierke,“ vyslovil sa autor. Knihu opäť ilustrovala Sofia, Hiraxova sestrička, ktorej obrázky len tak žiaria ľúbosťou…

Baričák Pavel Hirax: More srdca
6,99 € 6,01 €

Debutová básnická zbierka More srdca od Hiraxa obsahuje viac ako 90 básní, miniatúr, aforizmov, bájok a zamyslení.

Baričák Pavel Hirax: Povedz iba slovo
6,99 € 6,01 €

Čo zbierka od Hiraxa, to menej (ne)básni a viac iustrácií od Sofie, Hiraxovej „sestričky“, ktorá si opäť našla čas a čarovala s pastelkami. A básne?

Baričák Pavel Hirax: V tichu
5,99 € 5,15 €

Tretia Hiraxova básnická zbierka prináša slová, v ktorých na úkor autorovho citového striptízu ubudlo toho „nepekného“. Láska, jej vyznania, jemná poetika, vzťah muža a ženy, človeka a prírody, duše a celku, bolesti i radosti života.

Bátorová Mária: Už
6,90 € 5,93 €

Mária Bátorová je „dvojdomou autorkou“. Ako literárna vedkyňa zaujala na začiatku 90.

Belák Blažej: Sedem košov odrobiniek
4,28 € 3,68 €

B. Belák je dlhoročný prekladateľ odbornej, náboženskej a umeleckej literatúry, autor básnických zbierok, krátkych próz, noviel či reportážnych čŕt.

Belková Juliana: Neha na cholvarkoch
9,90 € 8,51 €

Juliana Belková majstrovsky a v skratke veršov zobrazila emotívny príbeh života našich predkov – veselý i smutný, no najmä pravdivý.

Beniak Valentín: Igric
5,90 € 5,07 €

Veľkolepá básnická skladba Igric ponúkaná čitateľovi v tomto obnovenom vydaní obsahuje knihu Igric z roku 1944 a ďalšie tri igricovské cykly (Márnica, Popol a prach a Nový spev igrica) z rokov, keď Beniak nemohol publikovať.

Benková Viera: Studňa
7,90 € 6,79 €

Viera Benková (1939 – Báčsky Petrovec, Srbsko) – popredná spisovateľka a kultúrna osobnosť slovenskej literatúry a kultúry v Srbsku a vôbec v celom slovakofónnom prostredí.

Beňo Roman: Vrstvenie
6,90 € 5,93 €

Knižný debut mladého básnika, laureáta viacerých celoslovenských literárnych súťaží je poetickým vrstvením vnemov, metafor, sentencií, vrstvením s premyslenou kompozíciou, rúfusovsky presvedčivým jazykom a jasným, láskavým, lež zavše i krutým posolst

Bero, Daniel Hevier Rastislav: Podoby a predstavy
15 € 12,90 €

Umelecký fotograf Rastislav Bero sa vo svojej štvrtej knihe so zvedavosťou malého dieťaťa ponoril do nekonečných podôb dreva, ktoré podnecujú fantáziu a vyvolávajú predstavy bájnych i reálnych bytostí a situácií.

Bielik Miroslav: Čas večne prítomný
9,90 € 8,51 €

Kniha Čas večne prítomný je súborným vydaním básní, ako naznačuje aj podnázov „staré i nové dumky“, s autorovou esejou Poézia a filozofia mysle a s doslovmi srbského básnika a literárneho vedca profesora Dušana Stojkovića a redaktora knihy, básnika

Bindzár Juraj: Karjina nespavosti
0,66 € 0,57 €

Básnická prvotina uznávaného režiséra, divadelníka, pesničkára a fotografa je intelektuálnym záznamom civilizmu všedného dňa.

Blok Alexander: Čo vietor spieva
8,90 € 7,65 €

Brilantný jazyk, jedinečnosť myšlienkových postupov, originalita a genialita, to všetko sú atribúty, ktoré hovoria o nadčasovej kvalite Blokovej poézie. Hlavné témy jeho poézie našli riešenie v cykle Vlasť (Čo vietor spieva).

Bodnárová Jana: Koníky v cvale
3,30 € 2,84 €

Knižka veršíkov pre deti, ktoré sa viažu k obľúbenému zvieratku – ku koníkovi. Deti v nej nájdu básne o morskom, zimnom, lúčnom, cirkusovom alebo zamilovanom koníkovi.

Bodnárová Jana: Uprostred noci sa chcem ísť prejsť
4,40 € 3,78 €

Kniha prozaičky a poetky Jany Bodnárovej Uprostred noci sa chcem ísť prejsť dopĺňa súčasnú poéziu o novú senzibilitu, ktorá spája vnútorné reakcie autorky na spoločenské pohyby s hlboko intímnym cítením osobného života po tragickej osobnej skús

Boleková Martina: Lom
4,40 € 3,78 €

V roku 2017 v súťaži Básne (Literárny klub, Spoločnosť Aleco solution, Modrý Peter, Kertész Bagala…) získala Martina Boleková tretie miesto, rok predtým sa umiestnila na prvom. Píše prózu, no predovšetkým poéziu.

Božić Mirko S.: Fľaky na jej rukách
4,90 € 4,21 €

Zbierka reflexívnej lyriky, často aj pochmúrnej, beznádejnej, o moderných medziľudských vzťahoch a vnímaní sveta očami mladej generácie vytrhnutej z tradičných hodnôt, nastavuje poetické zrkadlo spoločnosti.

Braun Volker: Záhrada rozkoše
3 € 2,58 €

Vybrané básne jedného z najväčších nemeckých básnikov súčasnosti, laureáta Ceny Georga Büchnera.