Lovelace Amanda: V tejto sa princezná zachráni sama
9,90 €

8,51 €

príbeh princeznej, z ktorej sa stala panna, z ktorej sa stala kráľovná

Z anglického originálu The Princess Saves Herself in This One (Andrews McMeel Publishing, New York 2017) preložila Ema Malíšková.


Zeman Ľuboš: Malá tichá radosť
12,90 €

10,32 €

Novinka

Je to možno iba zhoda okolností, ale najsilnejšia trojka našich textárov – Boris Filan, Kamil Peteraj a Ľuboš Zeman – sa narodila v Bratislave.


Hosseini Khaled: Morská modlitba
7,90 €

6,79 €

V mesačnom svite na pobreží drží otec v náručí spiaceho syna a spolu s inými utečencami čakajú na úsvit a príchod plavidla.


Soviar Juraj: Tiger čaká na úsvit
6,90 €

5,93 €

Namiešaj mi trocha citu každé ráno do kávy keď mám okno keď mám slinu keď je život boľavý Namiešaj mi trocha vášne aj so štipkou korenia pod kožou mám tvoje dlane nekonečné lúčenia . . .


Atticus: Miluj jej voľnosť
11,90 €

10,23 €

Jedného dňa namaľujem dokonalý západ slnka – len musím zohnať správne slová.

Atticus vo svojej zbierke Miluj jej voľnosť zachytáva esenciu veľkých okamihov aj romantiku všednosti s priam dojímavou pokorou.


Feldek Ľubomír: Životopis vo veršoch
29,90 €

25,71 €

Životopis vo veršoch je výber z diela Ľubomíra Feldeka.

Východiskovým žánrom autora bola vždy poézia, preto gro knihy tvorí prierez jeho básnickou tvorbou. Výber poetických textov je však popretkávaný aj prozaickými formami.


Donne John: Vzduch a anjeli
9,90 €

8,51 €

Zdá sa nám, že renesancia je od nás ďaleko, no poéziu Johna Donna, vrcholného predstaviteľa alžbetínskeho obdobia (žil v časoch W. Shakespeara) , v preklade Jany Kantorovej Bálikovej čítame, akoby bol naším súčasníkom.


Grupač Marián: V tomto storočí sú noví blázni
9,90 €

8,51 €

Marián Grupač (1973) debutoval v roku 1998 zbierkou básní Cudná noc v Paríži, ktorou sa takmer ihneď stal súčasťou slovenského literárneho života. Odvtedy vydal niekoľko ďalších zbierok, ale venuje sa aj prozaickej tvorbe a literárnej vede.


Peteraj Kamil: S tebou a bez teba
9,90 €

8,51 €

Kamil Peteraj je najúspešnejší autor kníh poézie a textov populárnych piesní. Doteraz sa predalo vyše 55-tisíc výtlačkov jeho kníh, čo v oblasti vydávania slovenskej poézie predstavuje absolútny rekord.


Peteraj Kamil: Toto je moja reč, 2.vyd.
14,90 €

12,81 €

Výber autorových básní zo zbierok: Sad zimných vtákov, Čas violy, Kráľovná noci, Lipohrádok, Faust a margaréty, Minútové básne, Sekunda rozkoše, Dom panny, Lyrické korzo…

Ilustroval Martin Augustín.


Tennyson Alfred: Prechod cez piesčiny
9,90 €

8,51 €

Alfred Tennyson tvoril časti svojho diela na rôznych miestach, tak ako mu prichádzali na um jednotlivé okolnosti jeho priateľstva s Arthurom Henrym Hallamom.


Expl0ited Altof Peter: Nie som básnik
6,90 €

5,93 €

„Tuším, že by som sem mal napísať niečo múdre, niečo, čo vám zmení život, alebo vám ho aspoň pomôže inak vnímať, ale to ste na zlej adrese. Nie som Budha, dalajláma ani Majk Spirit. A vôbec, čo by ste chceli od devätnásťročného youtubera…


Soviar Juraj: Nemaľuj ženu na stenu
5,90 €

5,07 €

Po zbierke básní a pesničkových textov (Odkazovač, Slovart 2009) prichádza Juraj Soviar s novou zbierkou poézie. Soviar píše o čase, v ktorom žijeme, a ten je rýchly, bláznivý, často bezohľadný a často sa nám zdá, že je všetko obrátené dolu hlavou.


Bajkai Miriam: Čarovnica/ The Wood Shaman
21,45 €

18,45 €

Dvojjazyčná kniha plná drevených srdiečok a veršov, určené nielen slovenskému čitateľovi ,ale aj ako milý pozdrav za hranice našej vlasti.


Hevier Daniel: Vnútrozem
19,90 €

17,11 €

Štrnásta básnická zbierka Daniela Heviera doteraz najužšie spájajúca básnické slovo s výtvarným živlom, ktorému sa autor v posledných rokoch venuje čoraz intenzívnejšie.


Žáry Štefan: Bratislavská Bohéma
24,90 €

21,41 €

ŠTEFAN ŽÁRY sa ako jediný zo slovenských spisovateľov pravidelne vracal k spomienkovým esejam o svojich umeleckých spolupútnikoch. Výber z nich ponúka pestrý kaleidoskop spomienok na život v starej Bratislave, na zlaté časy bohémy.


Altenberg Peter: Z našich sĺz bude múdrosť; ale z vášho úsmevu?!?
9,99 €

8,59 €

Peter Altenberg (1859 – 1919) patrí životom i tvorbou k najoriginálnejším autorom modernej rakúskej literatúry. Vytvoril svojrázne, umelecky jedinečné dielo s neopakovateľným pohľadom na človeka a jeho život. Altenberg je básnik bežného života.


Baláž Michal: Orgány a drámy
9,90 €

8,51 €

Orgány a drámy sú druhým literárnym počinom talentovaného Michala Baláža. Kniha je rozdelená na dve časti už na prvý pohľad formálne odlíšené a žánrovo odlišné, no zároveň štylisticky aj žánrovo prepojené a navzájom sa dopĺňajúce.


Belková Juliana: Neha na cholvarkoch
9,90 €

8,51 €

Juliana Belková majstrovsky a v skratke veršov zobrazila emotívny príbeh života našich predkov – veselý i smutný, no najmä pravdivý.


Ábelová Miroslava: Večný pocit nedele
11,90 €

10,23 €

Básne Mirky Ábelovej nesie súčasný, bezprostredný jazyk, ktorý žije okolo nás v ústach ľudí a v prípade novej zbierky v ústach matiek.


Bero, Daniel Hevier Rastislav: Podoby a predstavy
15 €

12,90 €

Umelecký fotograf Rastislav Bero sa vo svojej štvrtej knihe so zvedavosťou malého dieťaťa ponoril do nekonečných podôb dreva, ktoré podnecujú fantáziu a vyvolávajú predstavy bájnych i reálnych bytostí a situácií.


Blok Alexander: Čo vietor spieva
8,90 €

7,65 €

Brilantný jazyk, jedinečnosť myšlienkových postupov, originalita a genialita, to všetko sú atribúty, ktoré hovoria o nadčasovej kvalite Blokovej poézie. Hlavné témy jeho poézie našli riešenie v cykle Vlasť (Čo vietor spieva).


Chalupka Samo: Samo Chalupka - Básne a starožitnosti
11,62 €

9,99 €

Samo Chalupka (1812 – 1883) je známy predovšetkým ako básnik, autor skladby Mor ho! a ďalších hrdinských básní – „spevov“, ako ich nazval v titule jediného knižného výberu zo svojej básnickej tvorby.


Chorvátová Jana: Dávkovanie nehy
9 €

7,74 €

Poetka Jana Chorvátová (autorka zbierok Príťažlivosť zemská – príťažlivosť ženská, 1999, Pečatenie chvíle, 2001, Slováci poslovia slova, 2007) prichádza pri príležitosti životného jubilea v novej básnickej zbierke s veršami, ktoré zaujmú citovosťou,


Chudík, Jaroslav Seifert Ladislav: Tichý dvojhlas
12 €

10,32 €

Herec v netradičnej úlohe spoluautora knihy – korešpondencia Ladislava Chudíka s básnikom Jaroslavom Seifertom, nositeľom Nobelovej ceny za literatúru 1984. Kniha odhaľuje ľudský rozmer oboch velikánov verša a slova.


Daniš Miroslav: Z tmy svetlo, zo svetla tma
9 €

7,74 €

Básnik a historik Miroslav Daniš vo svojej básnickej zbierke využíva špecifické možnosti klasickej japonskej poézie haiku, cyklicky umožňujúce spájať fragmentárne do celku, imaginárne s reálnym, blízke so vzdialeným, minulé s budúcim.


DeeDoubleJay: ÚLETy
9,90 €

8,51 €

Debut mladého umelca zaujme svojou bezprostrednosťou, otvorenosťou myšlienok a citov, pestrou škálou obrazov, nápadom, miestami tiž sarkazmom a vtipom.


Demeterová Katarína: Zmyselné nežnosti
8,90 €

7,65 €

Katarína Demeterová vťahuje čitateľov do básní plných ľúbostného citu. Čítanie plné emócií a spoznávania vnútorného ja. Presvedčivé slová o tom, že poézia a láska sú úzko späté. Autorka chce primäť čitateľa k tomu, aby počúvali srdce.


Dickinsonová Emily: Pre krásu umrela som / I Died for Beauty
9,98 €

8,58 €

Reedícia knihy „Emily Dickinsonová: We Learned the Whole of Love / Učili sme sa celú lásku“ z r. 2009 pod novým názvom a s novou farbou obálky a prebalu. Tento výber z rozsiahleho diela severoamerickej poetky tvoriacej v polovici 19.


Divácký Anton: Krajinou detstva
9,90 €

8,51 €

Novinka

Na knižný trh prichádza ďalšia fotografická veta pod názvom „Krajinou detstva“ autora Antona Diváckého. Je to veta z cyklu „Život“, ktorá je spracovaná do knižnej podoby. Primárne fotografická publikácia je opäť ilustrovaná básňou.


Žembera Juraj: Rana po štepárskom noži
9,20 €

7,91 €

Po úspešnej ,,Najkrajšej knihe Slovenska 2013“ V rukavičkách z vlastnej kože prichádza na trh druhé spoločné dielo a generačná výpoveď názorovo blízkych umelcov, básnika Juraja Žemberu a výtvarníka Petra Uchnára, Rana po štepárskom noži Rímske a rýns


Žembera Juraj: V rukavičkách z vlastnej kože
9,60 €

8,26 €

Juraj Žembera svojou druhou básnickou zbierkou V rukavičkách z vlastnej kože vstúpil „do deja nech v lyrike sa niečo deje“ a zaradil sa medzi významných predstaviteľov svojej generácie.


Farkašová Etela: Medzi záhradou a básňou
9 €

7,74 €

Vo štvrtej samostatnej zbierke veršov prozaičky, poetky, esejistky Etely Farkašovej sú hlavnými témami lyrických textov príroda, jej premeny v podobe konkrétnej záhrady, inšpirácie, ktoré navodzuje, a poézia ako spôsob autorského sebavyjadrenia, ako


Fordinálová Eva: Odklínanie Vajanského
9,90 €

8,51 €

Autorka po rozsiahlom bádaní národného obrodenia zamerala obsah vedeckého skúmania na tvorbu významného slovenského spisovateľa a politika Svetozára Hurbana Vajanského pri príležitosti 100. výročia jeho úmrtia.


Fričovský Ladislav: Dotyky lásky
11,50 €

9,89 €

Zbierka intímnej lyriky, ktorej predmetom je ľúbostný vzťah dvoch ľudí v priebehu takmer šiestich desaťročí. Verše zachytávajú premeny vzťahu v jednotlivých obdobiach a jeho prehlbovanie.


Gavlovič Hugolín: Škola kresťanská
11,62 €

9,99 €

Známy výrok Terentiana Maura Habent sua fata libelli (Aj knihy majú svoje osudy) je akoby na mieru vyšitý v osude Gavlovičovej Školy kresťanskej, ktorej sa nedostávalo príležitosti v plnom znení ukázať svoje kvality slovenskému literárnemu prostrediu


Haugová Mila: canti...amore
8,90 €

7,65 €

Tvorba Mily Haugovej sa práve rozrastá o novú básnickú zbierku canti…amore. A hovoriť o „rozrastaní“ čohosi je tu absolútne na mieste.


Hevier Daniel: tak takéto básne píše hevier
11,90 €

10,23 €

Daniel Hevier má za sebou obdivuhodnú, vyše štyridsaťročnú spisovateľskú kariéru s vyše sto knižkami pre deti aj dospelých, pred sebou viacero rozpísaných diel a množstvo plánov do budúcnosti.


Hric Swetlunka Bea: Ne(z)vratná spoveď
9,50 €

8,17 €

Sociálne siete ako novodobý fenomén využilo vydavateľstvo PARS ARTEM na to, aby v nich našlo pár zaujímavých autorov. Patrí k ním aj poetka z Rožňavy s krásnym poetickým nickom Bea Hric Swetlunka.


Janebová Dana: Moje brehy
10 €

8,60 €

Autorka Dana Janebová vo svojej básnickej zbierke odhaľuje intímny, duševný svet. Práve prostredníctvom jej poézie, jednotlivých veršov čitateľ vstupuje do sféry, ktorá je azda každému známa, blízka, ktorou si každý z nás už, možno aj neraz, prešiel.


Janebová Dana: Odsúdená na lásku
10 €

8,60 €

Posielam lásku do sveta nech nedrží sa iba mojich rúk nech ku vám všetkým odlieta a dotýka sa nekonečných múk Nezdobte si nimi svoje hlavy tŕňové koruny dajte na vešiak Radosť a mier nech sú na vašej strane nech zmizne z tvárí strach Do srdca ruže sv