COLORLAK Antispot E-0904, transparentný, 1 l

Značka: COLORLAK Náš kód: 100002582323

Partnerský predaj

COLORLAK Antispot E-0904, transparentný, 1 l

Základný izolačný náter na steny. Celý popis

8.21

8,21 € vrátane DPH

Náš kód: 100002582323

Popis

Popis produktu

Prednosti:
  • pod všetky druhy náterových hmôt,
  • pod všetky druhy silikátových náterov.

Používa sa ako základný izolujúci náter a chrániaci konečnú vrstvu pred prenikaním nečistôt vo forme vodorozpustných solí na povrch, predovšetkým pre priestory znečistené nikotínom, sanytrom a pod.
ANTISPOT E0904 je možné aplikovať na akékoľvek minerálne a disperzné podklady (vápenné, vápennocementové, cementové a sadrové omietky), ľahčené stavebné hmoty, betón, kameň a drevo cementové podklady.
Znižuje nasiakavosť podkladu a tiež má spevňujúce účinky na minerálny podklad.

Spôsob nanášania štetec, valec, striekanie
Riedidlo voda

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok nie je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenie(ES) č.1272/2008.


Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • EUH 210 – Na vyžiadanie je k dispozícii bezpečnostný list.
  • EUH 208 – Obsahuje reakčnú zmes 5-chlor-2-methylisothiazol-3(2H)-on[číslo ES 247–500–7] a 2-methylisothiazol-3(2H)-on[číslo ES 220–239–6].(3:1). Môže vyvolať alergickú reakciu.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem balenia 1 l
Typ Základný izolačný náter
Druh Proti škvrnám