ELEKTRO-STRALIGHT Elektromerový rozvádzač PREJ
185 €

Novinka

Ak budujete, opravujete alebo renovujete je tu pre Vás: Pilierový elektromerový rozvádzač, plast, pilier zo zemným modulom, jednotarif pre jedného odberateľa, bez ističov, vývod z elektromera na svorkách

ELEKTRO-STRALIGHT Elektromerový rozvádzač RED
150 €

Novinka

Ak budujete, renovujete alebo opravujete Vaše bývanie, je ti pre Vás: Nástenný elektromerový rozvádzač, plast, dvojtarif pre jedného odberateľa, bez ističov, vývod z elektromera na svorkách

ELEKTRO-STRALIGHT Elektromerový rozvádzač REJ2
169 €

Novinka

Pri Vašich budovateľských pokusoch Vás určite poteší: Nástenný elektromerový rozvádzač, plast, jednotarif pre dvoch odberateľov, bez ističov, bez vývodu z elektromera na svorky

ELEKTRO-STRALIGHT Elektromerový rozvádzač PRED
210 €

Novinka

Ak budujete, opravujete alebo renovujete svoje bývanie, je tu pre Vás: Pilierový elektromerový rozvádzač, plast, pilier zo zemným modulom, dvojtarif pre jedného odberateľa, bez ističov, vývod z elektromera na svorkách