Skodca

Ekolas Ores - ZED BF WHEAT 150 g (pšenica 3x50 g)

Ekolas Ores - ZED BF WHEAT 150 g (pšenica 3x50 g)

2,04 €

ZED BF WHEAT je rodenticídna návnada pozostávajúca z lúpanej pšenice, ktorá je obzvlášť atraktívna pre vyššie uvedené druhy hlodavcov, pretože je obohatená o komponenty potravinového pôvodu a je realizovaná technológiou SAT (technológia špeciálnej absorpcie), ktorá umožňuje homogénnu distribúciu …

Partner: Skodca
Ekolas Prírodná bariéra proti krtom, hrabošom a vydrám VODEODOLNÁ

Ekolas Prírodná bariéra proti krtom, hrabošom a vydrám VODEODOLNÁ

13,64 €

Menič zvykov môžete použiť v záhradách, trávnikoch, kvetinových záhonoch, atď. Produkt je zmesou aromatických (vonných) esencií. Pri správnom použití je produkt neškodný pre osoby, zvieratá, rastliny a je ekologický s ohľadom na životné prostredie. Používajte od februára do novembra.

Partner: Skodca
Ekolas Odpudzovač komárov pre deti

Ekolas Odpudzovač komárov pre deti

10,45 €

Návod na použitie:

1. Po prvom stlačení sa bude zvuk generovať 2 hodiny. Zelený indikátor blikne každú sekundu. 2. Po druhom stlačení sa bude zvuk generovať 4 hodiny. 3. Po treťom stlačení sa bude generovať 8 hodín. 4. Po štvrtom stlačení sa odpudzovač vypne.

Partner: Skodca
Ekolas GARDENCOL - 135g

Ekolas GARDENCOL - 135g

2,04 €

Zmes je klasifikovaná ako: Flam. Liq. 3 H226 Horľavá kvapalina a pary. Skin Irrit. 2 H315 Dráždi kožu. Aquatic Chronic 3 H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

Partner: Skodca
Ekolas KILL PAFF ANTIMOSQUITOS - Náhradná náplň

Ekolas KILL PAFF ANTIMOSQUITOS - Náhradná náplň

4,32 €

Náhradná náplň pre elektrický odparovač. Náplň postačuje na ochranu miestnosti počas 45 dní (za použitia 6 hodín denne). Pred použitím si pozorne prečítajte návod na použitie. Návod na použitie: Odporúčanie: pred otvorením náplne postavte náplň do vertikálnej polohy po dobu min. 1 minúty. 1.

Partner: Skodca
Ekolas DN 101 - Vlhčené utierky pre dezinfekciu a čistenie - 100 kusov

Ekolas DN 101 - Vlhčené utierky pre dezinfekciu a čistenie - 100 kusov

18,90 €

Použitie: Použite DN 101 na čistenie, dezinfekciu a odstránenie zápachu zo všetkých umývateľných povrchov, napr.:

  • Dresy, skrinky
  • Stoly, stoličky
  • Steny, podlahy
  • Stroje a zariadenia
  • Telefóny
  • Pracovné dosky

a mnoho ďalších – ÚČINNOSŤ Látka obsiahnutá v DN 101 je účinná na Grampozitívne a…

Partner: Skodca
Ekolas Prístroj na ničenie hmyzu

Ekolas Prístroj na ničenie hmyzu

13,73 €

Funkcie:

1. Tento prístroj ponúka príťažlivý vzhľad. Zaobíde sa bez toxických látok, na svoju prevádzku nepotrebuje žiadne chemikálie. 2. Inovatívny dizajn umožňuje ľahký zber zlikvidovaného hmyzu a čistenie. 3. Kompaktný tvar a pohodlné používanie s nízkou spotrebou energie. 4.

Partner: Skodca