COLORLAK Olej teakový na drevo O-1011, bezfarebný, 0,5 l

Hodnotenie: 5 1 hodnotení Značka: COLORLAK Náš kód: 100002582327

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

COLORLAK Olej teakový na drevo O-1011, bezfarebný, 0,5 l

Zmes prírodných olejov na zahradný nábytok. Celý popis

11.69
5 1

11,69 €

Náš kód: 100002582327

Popis

Popis produktu

Prednosti:
 • vyrobený podľa škandinávskej tradície,
 • hlboko vsakuje do dreva a zachováva drevu prirodzený vzhľad a krásu (nevytvára lakovú vrstvu).
 • vhodný predovšetkým na tvrdé, teakové drevo a iné exotické dreviny

Používa sa v interiéri aj exteriéri, kde účinne chráni ošetrené plochy proti vode a poveternostným vplyvom.
TEAKOVÝ OLEJ NA DREVO O1011 je vynikajúcou ochranou prevažne záhradného nábytku z teakového dreva a iných tvrdých exotických drevín.

Spôsob nanášania štetec, handrička
Riedidlo bez riedenia

Vlastnosti:

Výtoková doba (Ford 4 mm) 10 s – 12 s

Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.

Nebezpečenstvo

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

 • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
 • H304 – Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
 • H315 – Dráždi kožu.
 • H317 – Môže vyvolať alergickú kožnú reakciu.
 • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
 • H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závrate.
 • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
 • EUH066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem balenia 0,5 l
Ochrana dreva ÁNO
Farebný odtieň Bezfarebný
Podkladový materiál Drevo
Použitie Interiér, Exteriér
Druh Olej
Skupina odtieňov Bezfarebné