COLORLAK Fungistop S-1031, Bezfarebný, 0,9 L

Značka: COLORLAK Náš kód: 100004200159

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

COLORLAK Fungistop S-1031, Bezfarebný, 0,9 L

Syntetické bezfarebné fungicídne napúšťadlo na drevo pre ochranu proti hubám, plesniam a drevokaznému hmyzu. Celý popis

7.66

7,66 €

Náš kód: 100004200159

Popis

Popis produktu

Prednosti:
  • chráni proti hubám a plesniam
  • dlhodobá fixácia v dreve
  • pre exteriér aj interiér

Je určený pre ochranu dreva proti drevosfarbujúcim hubám, drevokazným hubám, hmyzu, čiastočne aj vplyvom poveternosti a je ideálny pod syntetické a vodouriediteľné náterové systémy pre vnútorné aj vonkajšie použitie.

2 v 1 FUNGISTOP chráni drevo voči biologickému napadnutiu a súčasne drevo penetruje do hĺbky a zjednocuje jeho savosť

FUNGISTOP je ponúkaný v bezfarebnom prevedení a je teda vhodný pod bezfarebné laky a lazúry, aj krycie farby.

Plochy ošetrené náterom S1031 nesmú prísť do styku s potravinami, krmivami a pitnou vodou a výrobok nesmie byť použitý pre nátery hračiek a detského nábytku

„Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si vždy prečítajte údaje na obale a pripojené informácie o prípravku“

Spôsob nanášania štetec, valec, namáčanie
Riedidlo Neriedi sa, iba na čištenie pomôcok S6006

Vlastnosti:

Výtoková doba (Ford 4 mm) 10 s – 15 s
Zasychanie (pre bežnú manipuláciu) najviac 24 hod
Výdatnosť 6 m2/l – 7 m2/l
Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.


Varovanie

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H304 – Pri požití a vniknutí do dýchacích ciest môže spôsobiť smrť.
  • H400 – Vysoko toxický pre vodné organizmy.
  • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
  • EUH 208 – Obsahuje butan-2-on-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov
Prehlásenie o zhode

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Objem balenia 0,9 l
Ochrana dreva ÁNO
Farebný odtieň Bezfarebný
Podkladový materiál Drevo
Použitie Interiér, Exteriér
Druh Napúšťadlo
Skupina odtieňov Bezfarebné