Nákupné zoznamy

Dajte vedieť, čo by ste si priali. Elegantne… Vďaka nákupným zoznamom, ktoré môžete s kýmkoľvek zdieľať.

K čomu slúžia?

  • Aby ste mohli svojim blízkym jednoducho naznačiť, čo by ste si priali.
  • Ako zoznam zamýšľaných nákupov, keď už máte vybrané, ale nakupovať budete neskôr.

Návod na vytvorenie nákupného zoznamu

none

Kúpiť neskôr

V detaile tovaru hľadajte tlačidlo Pridať do zoznamu. Kliknutím na neho tovar presuniete do Hlavného nákupného zoznamu. Ten slúži ako „odkladací priestor“, z ktorého tovar roztriedite, až budete mať čas.

none

Klientské centrum

Do svojich nákupných zoznamov sa dostanete cez klientské centrum.

none

Nákupné zoznamy

Kliknite na Hlavný nákupný zoznam, kde bude umiestnený tovar, pri ktorom ste klikli na Kúpiť neskôr. Hlavný nákupný zoznam je neverejný, preto je potrebné vytvoriť vlastné nákupné zoznamy, ktoré pomenujete podľa potreby. Hľadajte tlačidlo Pridať nový zoznam v ľavom menu a vytvoríte vlastné zoznamy.

none

Presun tovaru v zoznamoch

Teraz už len stačí tovar z Hlavného nákupného zoznamu preradiť do príslušného vlastneho nákupného zoznamu pomocou tlačidla "presunúť do iného zoznamu", ktoré nájdete pri každom tovare v zozname.

none

Editácie v zozname

Nákupné zoznamy môžete premenovávať a taktiež k nim pridávať poznámky, alebo ich zverejniť, ak chcete. Učiníte tak zaškrtnutím tlačidla Verejný nákupný zoznam pod zoznamom tovaru. Následne sa vám ponúknu možnosti, ako zoznam zdieľať s priateľmi.