COLORLAK Profi lazúra S-1025, Palisander T0022, 0,9 L

Značka: COLORLAK Náš kód: 100004200126

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner

COLORLAK Profi lazúra S-1025, Palisander T0022, 0,9 L

Silnovrstvová nestekavá lazúra na ochranu dreva, polomatná. Celý popis

13.44

13,44 €

Náš kód: 100004200126

Popis

Popis produktu

Prednosti:
  • nestekavá (tixotrópna)
  • vysoká UV ochrana
  • na detský nábytok a hračky
  • dalšie odtiene možno natónovat v systéme DEKOR

S1025 je určená na silnovrstvvové lazúrovacie nátery dreva pre vonkajšie aj vnútorné prostredie, pričom zachováva drevu charakteristickú kresbu a farebne ju zvýrazňuje

Tixotrópny charakter lazúry umožňuje aplikáciu v silných vrstvách bez stekania.

Lazúra poskytuje vysoko kvalitnú ochranu pred UV žiarením

Všetkých 12 základných odtieňov je možné použiť na povrchovú úpravu detského nábytku a hračiek spĺňajú podmienky normy ČSN EN 71 časť 3

Spôsob nanášania štetec, valec, striekanie
Riedidlo neriedi sa

Vlastnosti:

Zasychanie (proti prachu) najviac 12 hod
Zasychanie (pre bežnú manipuláciu) najviac 24 hod
Stupeň lesku 40 – 60% (polomat)
Výdatnosť 12 m2/l – 16 m2/l
Identifikácia nebezpečnosti:
Výrobok je klasifikovaný ako nebezpečný podľa nariadenia (ES) č.1272/2008.


Varovanie

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie a doplňujúce informácie.

  • H226 – Horľavá kvapalina a pary.
  • H319 – Spôsobuje vážne podráždenie očí.
  • H336 – Môže spôsobiť ospalosť alebo závraty.
  • H411 – Toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
  • EUH 066 – Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie kože.
  • EUH 208 – Obsahuje butan-2-on-oxim. Môže vyvolať alergickú reakciu.
Katalógový list
Karta bezpečnostných údajov
Prehlásenie o zhode

Parametre

Parametre produktu %1% %2%

Typ Silnovrstvová lazúra
Použitie Interiér, Exteriér
Objem balenia 0,9 l
Podkladový materiál Drevo
Farebný odtieň Palisander T0022
Ochrana dreva NIE
Druh Syntetický
Skupina odtieňov Hnedé