Kultúra, umenie

Hmotnosť: 640

  • Hmotnosť
    640
    ×
Šabík Vincent: Národná kultúra ako rezonančný priestor

Šabík Vincent: Národná kultúra ako rezonančný priestor

11,90 €
10,23 €

Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológa vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie.

Partner: Ikar