Kultúra, umenie

Hmotnosť: 379

  • Hmotnosť
    379
    ×
Lettrichová, Pavla Rossini Xénia: Zora Palová – Zorenie

Lettrichová, Pavla Rossini Xénia: Zora Palová – Zorenie

20 €
17,20 €

Tematickú niť výstavy „Zorenie“ významnej sochárky a sklárskej výtvarníčky Zory Palovej predstavuje sedem dekád autorkinho života, obsahovo voľne podporovaných sklenenými plastikami a paralelne dokumentárnou reflexiou výtvarného smerovania v súvislos

Partner: Ikar