Kultúra, umenie

Hmotnosť: 362

  • Hmotnosť
    362
    ×
Kolektív autorov: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje

Kolektív autorov: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje

8 €
6,88 €

Dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je iste podnetom na reflexiu jeho odkazu, nad Štúrom dnes. Je predsa najuniverzálnejšou postavou našich dejín, krorú pri akomkoľvek uvažovaní o slovenských dejinách nemožno obísť.

Partner: Ikar