Kultúra, umenie

Hmotnosť: 250

  • Hmotnosť
    250
    ×
Marcelli Miroslav: Miesto, čas, rytmus

Marcelli Miroslav: Miesto, čas, rytmus

8 €
6,88 €

Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora Filozofi v meste a Mesto vo filozofii, aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus.

Partner: Ikar