Kultúra, umenie

Vydavateľ: Vydavateľstvo Michala Vaška

  • Vydavateľ
    Vydavateľstvo Michala Vaška
    ×
-22%
Jaroslav Štuller

Jaroslav Štuller

14,01 €
10,79 €

Tvorba Jaroslava Štullera patrí do aktivít bratislavského undergraundu formujúceho sa koncom 70-tych rokov minulého storočia, ktorého ťažiskové aktivity vyvrcholili v 80-tych rokoch. Študoval na Grafickej škole v Prahe a na Strednej škole umeleckéh ..

Partner: LIBRISTO
-23%
Miroslav Cipár

Miroslav Cipár

60,07 €
46,25 €

Najnovšia kniha Miroslava Cipára odzrkadľuje výnimočnú energiu maliarskeho gesta a hedonistický vzťah ku farbe. Autor ďalej rozvíja tradície slovenského výtvarného umenia a tvorivo reaguje na podnety aktuálnych výtvarných smerov, najmä abstraktnej výtvarnej tvorby.

Partner: LIBRISTO
-23%
Spomínam očami

Spomínam očami

9,01 €
6,93 €

Myseľ sa dotýka, uši hľadia, oči spomínajú. Zdanlivo pomiešaný svet. Ale len tak sme schopní objaviť umenie, ukryté medzi riadkami slov, vpašované do farieb na plátne, či medzi tóny v symfónii. Očami hladí, očami sa dotýka a očami spomína Július Pašt ..

Partner: LIBRISTO