Kultúra, umenie

Vydavateľ: Post Scriptum, s.r.o.

  • Vydavateľ
    Post Scriptum, s.r.o.
    ×
Litecký-Šveda Ján: PravDADA

Litecký-Šveda Ján: PravDADA

7,90 €
6,79 €

Ďalšia kniha spisovateľa a hudobníka, priekopníka blues na Slovensku, prináša súbor politicko-historických esejí, ale aj menších glos s „dnešnými“ témami ako sú napríklad: multikulturalizmus, bratislavské sochy, 14.

Partner: Ikar
Čulen Anton: Kde iní končia, my začíname

Čulen Anton: Kde iní končia, my začíname

6,50 €
5,59 €

Príbehy z vojenského prostredia majú vždy osobitné čaro, zvlášť, ak sa rozprávačovi podarí zachytiť zvyčajne v ňom prítomný tragikomický rozmer. Aj zážitky vojaka Antona Čulena z jeho pôsobenia v Československej ľudovej armáde ?

Partner: Ikar
Gogola Matej: Mandylion z Edessy

Gogola Matej: Mandylion z Edessy

14,80 €
12,73 €

„Rukou-nestvorený obraz a jeho miesto v byzantskom umení a duchovnej kultúre“

Monografia sa zaoberá dejinami obrazu, ktorý podľa legiend nebol zhotovený človekom.

Partner: Ikar
Mathé Svätoslav: Tisov proces
1x

Mathé Svätoslav: Tisov proces

5,50 €
4,73 €

Proces s Dr. Jozefom Tisom, prezidentom prvej Slovenskej republiky bol súčasťou tzv. retribúcie – mimoriadneho povojnového súdnictva, ktoré významnou črtou bolo, že sa stalo mocensko-politickým nástrojom víťazov.

Partner: Ikar
Medrický Gejza: V práci za povznesenie národa

Medrický Gejza: V práci za povznesenie národa

18,90 €
16,25 €

Výber memoárových a polemických textov z pozostalosti Dr. Gejzu Medrického (1901 – 1989) ponúka pomerne komplexný „autoportrét“ jednej z neprehliadnuteľných osobností slovenského verejného života prvej polovice 20.

Partner: Ikar