Kultúra, umenie

Vydavateľ: Kalligram

  • Vydavateľ
    Kalligram
    ×
Didi-Huberman Georges: Pred časom

Didi-Huberman Georges: Pred časom

9,63 €
8,28 €

Francúzsky filozof a historik umenia patrí k autorom, ktorí využívajú hraničné priestory spoločenskovedných disciplín a hľadajú nové zorné uhly, vďaka ktorým sa im darí objavovať nové súvislosti v humanistike i v dejinách umenia.

Partner: Ikar
Matejov Fedor: Fragmenty

Matejov Fedor: Fragmenty

9,99 €

Nikto nenapísal a trúfam si povedať, že už ani nenapíše také dielo o našom kritickom myslení ako Fedor Matejov.

Partner: Ikar
Drozdíková Jarmila: Na ceste k Armageddonu - Scenáre o konci sveta

Drozdíková Jarmila: Na ceste k Armageddonu - Scenáre o konci sveta

11 €
9,46 €

Posledné dielo autorky celého radu odborných a vedeckých statí či publikácií Dr. Jarmily Drozdíkovej sa pozerá na dianie na území Izraela (Palestíny) a na židovsko-muslimské spory z trochu menej tradičného, ale o to dôležitejšieho uhla.

Partner: Ikar
autor neuvedený: Pramene a zmysel ruského komunizmu

autor neuvedený: Pramene a zmysel ruského komunizmu

7,30 €
6,80 €

Ruský komunizmus je ťažké pochopiť pre jeho dvojitý charakter. Pre ľudí na Západe je osobitne dôležité pochopiť národné korene ruského komunizmu, jeho determinovanosť ruskými dejinami. Znalosť marxizmu tomu napomôže.

Partner: Ikar
autor neuvedený: Slová a veci - 2. vydanie

autor neuvedený: Slová a veci - 2. vydanie

12,95 €
11,14 €

Podľa Foucaultovho názoru vysloveného v tejto knihe blíži sa čas, keď sa rozplynú chiméry humanizmov a ukáže sa, že antropologická koncepcia ľudského bytia je nezlučiteľná s bytím jazyka.

Partner: Ikar
Dolník Juraj: Sila jazyka

Dolník Juraj: Sila jazyka

10 €
8,60 €

Klasickým objektom kultúrnych vied sú javy poznačené spontánnosťou, nachádzajúce sa mimo oblasti racionálnej regulácie a vnímané ako prirodzené kultúrne entity v protiklade s „umelými“ objektmi, vytvorenými s istým stupňom uvedomenosti.

Partner: Ikar
Findor Andrej: Začiatky národných dejín

Findor Andrej: Začiatky národných dejín

9 €
7,74 €

Andrej Findor vo svojej knihe skúma reprezentácie „začiatkov národných dejín“ v slovenských učebniciach dejepisu publikovaných od roku 1920 po rok 2001.

Partner: Ikar
Habermas Jürgen: K ústave Európy

Habermas Jürgen: K ústave Európy

8 €
6,88 €

Pretrvávajúca kríza eura, ako aj polovičaté, neraz populistické reakcie politiky majú za následok, že sa zlyhanie európskeho projektu v súčasnosti javí ako reálna možnosť.

Partner: Ikar