Kultúra, umenie

Vydavateľ: Center for the Study of Political Islam

  • Vydavateľ
    Center for the Study of Political Islam
    ×
Warner Bill: Síra - Život Mohameda

Warner Bill: Síra - Život Mohameda

7 €
6,02 €

Mohamedův život je impozantní příběh. Byl sirotkem, který vyrostl v chudobě, aby se nakonec stal vládcem celé Arábie. Vytvořil nové náboženství, přišel s novým způsobem vedení války a ustavil nový politický systém včetně jeho zákonů – šaríe.

Partner: Ikar
Warner Bill: Hadísy - Mohamedova sunna

Warner Bill: Hadísy - Mohamedova sunna

5,90 €
5,07 €

Korán opakovaně nařizuje každému muslimovi, aby následoval dokonalý příklad Mohamedova života. Jeho slova a činy se souhrnně nazývají sunna. Tu můžeme poznat mimo jiné na základě tradic ustavených Mohamedem, které se nazývají hadísy.

Partner: Ikar