Kultúra, umenie

Vydavateľ: Barrister & Principal

  • Vydavateľ
    Barrister & Principal
    ×
Gombrich Tajemství obrazu a jazyk umění

Gombrich Tajemství obrazu a jazyk umění

16,21 €

Třetí, rozšířené vydání úspěšné knihy interpretující obsáhlé dílo historika umění E. H. Gombricha. Čtivá práce kritikou označovaná za „druhý Příběh umění" je vhodná zejména pro studenty dějin umění a všech oborů zabývajících se vizualitou. Cílem knih ..

Partner: LIBRISTO
Historická sídla středočeského kraje

Historická sídla středočeského kraje

7,83 €
7,44 €

Držíte v rukou poslední, šestý díl ediční řady „Historická sídla Středočeského kraje – Okolí Prahy“, který se věnuje „vnitřnímu“ kruhu středních Čech a zároveň prstenci bezprostředního okolí Prahy. Svazek zahrnuje vlastní nejbližší zázemí hlavního mě ..

Partner: LIBRISTO
-17%
Tak teď tu So now here + DVD

Tak teď tu So now here + DVD

7,83 €
6,43 €

Publikace, vycházející v roce nedožitých devadesátin mimořádně významného a originálního výtvarného umělce Dalibora Chatrného, přináší hned několik nových pohledů na jeho tvorbu. Především jsou zde poprvé souborně uveřejněny umělcovy vlastní texty, v ..

Partner: LIBRISTO
Obraz a slovo

Obraz a slovo

11 €
9,77 €

Publikace představuje projevy českého výtvarného umění šedesátých let, které se programově věnují vztahu obrazu a slova. Jde zejména o díla navazující na tehdejší experimentální postupy v umění, na druhé straně reagující na tehdy pociťovanou vyprázdn ..

Partner: LIBRISTO
-16%
Dílo Jana Koblasy v kostele Sv. Petra a Pavla v Jedovnicích

Dílo Jana Koblasy v kostele Sv. Petra a Pavla v Jedovnicích

11,77 €
9,82 €

Kniha se věnuje přestavbě interiéru kostela sv. Petra a Pavla v Jedovnicích u Brna. Zabývá se zejména účastí Jana Koblasy na modernizaci presbytáře (oltářního prostoru) kostela. Hlavní část úpravy tamního oltářního prostoru probíhala v první polovině ..

Partner: LIBRISTO
-16%
Historická sídla středočeského kraje

Historická sídla středočeského kraje

7,83 €
6,52 €
Posledný kus za túto cenu!

Čtenáři se dostává do rukou první díl šestidílné ediční řady „Historická sídla Středočeského kraje", který se podrobně zabývá jednotlivými hrady, zámky a tvrzemi v sousedících regionech Mělnicka, Mladoboleslavska a Nymburska. Kniha přináší zcela nový ..

Partner: LIBRISTO
Rudý kohout Picasso

Rudý kohout Picasso

11,59 €
10,04 €

Jak souvisel vznik Malevičovy abstraktní malby s bolševickou revolucí? V čem měla jeho ideologie suprematismu překonat komunismus? Proč George Grosz, německý kulturní bolševik č. 1., usiloval o komunistický převrat v Německu po první světové válce? B ..

Partner: LIBRISTO
-16%
Sjednocená teorie architektury

Sjednocená teorie architektury

33,26 €
27,77 €
Posledný kus za túto cenu!

Dlouho očekávaný český překlad klíčové práce amerického matematika a významného teoretika architektury, přezdívaného „Vitruvius 21. století“. Kniha nabízí inovativní přístup k architektonickým principům, umožňující architektům a studentům architektur ..

Partner: LIBRISTO
-16%
Sochař a restaurátor Karel Stádník

Sochař a restaurátor Karel Stádník

31,43 €
26,26 €

Kniha se zabývá osobností a dílem sochaře a restaurátora jáhna Karla Stádníka. Analyzuje podrobně nejen jeho dílo, ale také pohnutky, které jej vedly k tomu, že se věnoval celý život převážně sakrálnímu umění. Vyzdvižena jsou díla, jako je např. sous ..

Partner: LIBRISTO
Umění bez revolucí?

Umění bez revolucí?

12,57 €
Posledný kus za túto cenu!

Kniha Umění bez revolucí? zkoumá jednu z možností, jak přistupovat k dějinám moderního a současného umění.

Zatímco publikace o umění obvykle chronologicky popisují vývojové etapy s důrazem na novátorské změny, Radek Horáček se snaží upozornit, že ..

Partner: LIBRISTO
-16%
Velkolepá sídla středních Čech

Velkolepá sídla středních Čech

23,42 €
19,54 €

• 120 HRADŮ, ZÁMKŮ A TVRZÍ • 1000 JEDINEČNÝCH FOTOGRAFIÍ • 5 JAZYKŮ V DOPROVODNÝCH TEXTECH

Unikátní obsáhlá fotografická publikace představující sto dvacet středočeských hradů, zámků a tvrzí láká svojí výpravností. Obsahuje více než tisíc jedinečn ..

Partner: LIBRISTO