Kultúra, umenie

Počet strán: 86

  • Počet strán
    86
    ×
Vilém Wünsche a Šenov

Vilém Wünsche a Šenov

11,55 €
10,39 €

Tento produkt je v češtině. Bytostně byl spojen se dvěma zásadními tématy – hornictvím a rodnou krajinou. Oba výtvarné inspirační zdroje tento medailon představuje, v bohatém obrazovém materiálu, ve většině případů poprvé zveřejněném.

Ivan Vikár: Poezie kolem nás

Ivan Vikár: Poezie kolem nás

8,34 €
7,49 €

Publikace předkládá čtenáři soubor výtvarných fotografií, ke kterým jsou připojené krátké citáty. Objektem fotografií jsou běžné věci, které nás obklopují. Jejich zpracování je netradiční, a snaží se vystihnout spíše impresi daného momentu.