Kultúra, umenie

Počet strán: 414

  • Počet strán
    414
    ×
Šabík Vincent: Národná kultúra ako rezonančný priestor

Šabík Vincent: Národná kultúra ako rezonančný priestor

11,90 €
10,23 €

Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológa vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie.

Partner: Ikar
Miroslav Šnajdr st.

Miroslav Šnajdr st.

36,69 €
33,02 €
Obsáhlá monografie Miroslava Šnajdra st. (1938) je retrospektivním průřezem autorovou výtvarnou tvorbou a v reprezentativním výběru představuje etapy početného umělcova díla.

Miroslav Šnajdr st. přísluší k nejvýznamnějším osobnostem českého výtvarného umění.