Kultúra, umenie

ISBN: 978-80-89567-00-3

  • ISBN
    978-80-89567-00-3
    ×
Mathé Svätoslav: Tisov proces
1x

Mathé Svätoslav: Tisov proces

5,50 €
4,73 €

Proces s Dr. Jozefom Tisom, prezidentom prvej Slovenskej republiky bol súčasťou tzv. retribúcie – mimoriadneho povojnového súdnictva, ktoré významnou črtou bolo, že sa stalo mocensko-politickým nástrojom víťazov.

Partner: Ikar