Kultúra, umenie

ISBN: 978-80-8128-125-9

  • ISBN
    978-80-8128-125-9
    ×
Šabík Vincent: Národná kultúra ako rezonančný priestor

Šabík Vincent: Národná kultúra ako rezonančný priestor

11,90 €
10,23 €

Dielo významného literárneho vedca, estetika a kulturológa vychádza z tézy, že národná kultúra je fenomén eminentne európsky. Objasňuje princíp jednoty v rozdielnosti ktorý nevyvracajú ani súčasné procesy integrácie a globalizácie.

Partner: Ikar