Kultúra, umenie

ISBN: 978-80-8101-867-1

  • ISBN
    978-80-8101-867-1
    ×
Marcelli Miroslav: Miesto, čas, rytmus

Marcelli Miroslav: Miesto, čas, rytmus

8 €
6,88 €

Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora Filozofi v meste a Mesto vo filozofii, aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus.

Partner: Ikar