Kultúra, umenie

ISBN: 978-80-8101-657-8

  • ISBN
    978-80-8101-657-8
    ×
Dolník Juraj: Sila jazyka

Dolník Juraj: Sila jazyka

10 €
8,60 €

Klasickým objektom kultúrnych vied sú javy poznačené spontánnosťou, nachádzajúce sa mimo oblasti racionálnej regulácie a vnímané ako prirodzené kultúrne entity v protiklade s „umelými“ objektmi, vytvorenými s istým stupňom uvedomenosti.

Partner: Ikar