Kultúra, umenie

Formát: 15 x 152

  • Formát
    15 x 152
    ×
Kolektív autorov: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje

Kolektív autorov: Ľudovít Štúr - štúdie a eseje

8 €
6,88 €

Dvesté výročie narodenia Ľudovíta Štúra je iste podnetom na reflexiu jeho odkazu, nad Štúrom dnes. Je predsa najuniverzálnejšou postavou našich dejín, krorú pri akomkoľvek uvažovaní o slovenských dejinách nemožno obísť.

Partner: Ikar