Kultúra, umenie

Formát: 11 x 145

  • Formát
    11 x 145
    ×
Münz Teodor: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

Münz Teodor: Cesta za skutočnosťou bez metafyziky

7 €
6,02 €

Nietzsche ma zaujal už dávno, mal som proti nemu výhrady vždy, ale aj ma strhol, obidivoval som ho a obdivujem dodnes. Pokladám ho za veľducha, ktorý sa nerodí ani raz za sto rokov.

Partner: Ikar
Marcelli Miroslav: Miesto, čas, rytmus

Marcelli Miroslav: Miesto, čas, rytmus

8 €
6,88 €

Podobne ako v predchádzajúcich monografiách tohto autora Filozofi v meste a Mesto vo filozofii, aj v tejto je predmetom záujmu proces, akým mesto formovalo a formuje človeka, v dôsledku čoho vzniká osobitý druh, homo urbanus.

Partner: Ikar