Kultúra, umenie

Autor: Ján Kačala

  • Autor
    Ján Kačala
    ×
Ján Kačala: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

Ján Kačala: Dvojčlenné a jednočlenné vety v slovenčine

11,55 €
10,39 €

V najnovšej monografii autor predkladá komplexný syntaktický, morfologický aj lexikálnosématický rozbor jedného zo základných pojmov, s ktorým široko pracuje teoretická syntax, ale najmä praktická jazyková výučba – pojmu členitosti vety.

Ján Kačala: Súčasný slovenský jazyk

Ján Kačala: Súčasný slovenský jazyk

17,30 €
15,56 €

Publikácia významného slovenského jazykovedca, spoluautora základných kodifikačných príručiek slovenčiny, podáva systematický prehľad poznatkov o súčasnej spisovnej slovenčine.