Nahé situace

Nahé situace

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Co v?echno v?s napadne, kdy? uvid?te na parkovi?ti nahou ?enu, kter? si na t?lo otiskuje zna?ky okolostoj?c?ch aut nat?en? rt?nkou? Napadne v?s, ?e je to nemor?ln? chov?n?? ?e u? nev?, co by pro trochu pozornosti ud?lala? ?e j? mus? b?t zima? Publik .. Celý popis
8,84 €
7,99 €
Partner: LIBRISTO

Už sa nepredáva

Doručenie na adresu nedostupné

Kód: 100049435001

Popis

Co v?echno v?s napadne, kdy? uvid?te na parkovi?ti nahou ?enu, kter? si na t?lo otiskuje zna?ky okolostoj?c?ch aut nat?en? rt?nkou? Napadne v?s, ?e je to nemor?ln? chov?n?? ?e u? nev?, co by pro trochu pozornosti ud?lala? ?e j? mus? b?t zima?

Publikace Nah? situace se pokus? roz???it rejst??k va?eho p?em??len? nad v?znamy lidsk? nahoty, a? ji? v jej? fyzick?, nebo v jej? obrazov? podob?. Autorka vych?z? ze sv? vlastn? tvorby, kterou z velk? ??sti tvo?? t?mata lidsk? t?lesnosti. Pomoc? pojmu ?nah? situace? vytv??? v?znamovou s??, do kter? se sna?? zachytit r?zn? typy setk?n? s lidskou nahotou. V publikaci se sezn?m?te s v?ce ne? ?ty?iceti um?leck?mi d?ly autorky, a? ji? ve form? z?znamu z performance, fotografie nebo pedagogick?ho projektu.