PRAVIDLÁ SÚŤAŽE JARNÁ TREFA

 1. Všeobecné informácie o súťaži
  1. Organizátorom reklamnej kampane a súťaže sme my, spoločnosť Internet Mall Slovakia s.r.o., IČO: 359 50 226, so sídlom Galvaniho 6, 821 04 Bratislava (ďalej len „Organizátor“ alebo „my“), Pre našich zákazníkov prevádzkujeme internetovú nákupnú galériu MALL.SK dostupnú na internetovej adrese www.mall.sk.
 2. V čom súťaž spočíva?
  1. Súťaž prebieha v dňoch od 1. 5. 2019 do 31. 5. 2019.
  2. Súťaže sa nemôžete zúčastniť, ak ste našim zamestnancom/ zamestnankyňou, prípadne našou spolupracujúcou osobou, alebo ak ste zamestnancom / zamestnankyňou alebo spolupracujúcou osobou niektorej zo spoločnosti z našej skupiny Mall Group, ktorých zoznam je uvedený na webových stránkach http://mallgroup.cz/, prípadne ste osobou blízkou týchto osôb. Súťaže sa tiež nemôžete zúčastniť, ak máte doručovaciu adresu mimo Slovenskej republiky. Súťaže sa môžete zúčastniť, ak ste fyzickou osobou.
  3. Súťaže sa zúčastníte tak, že si v dobe trvania súťaže v rámci Vášho profilu na sociálnej sieti Facebook prostredníctvom messengra vyberiete práve jednu z ponúknutých graficky odlišných kariet. Po  tom, čo vykonáte voľbu, zistíte, či sa pod Vami zvolenou možnosťou skrýva výhra (možnosti výhier uvedené v bode 2.4), alebo nie (označené ako „nič“ či „žiadna výhra“).
  4. Pod výhernými graficky odlišnými kartami sa skrýva jedna z týchto výhier:
   1. a) 4 € zľava v podobe zľavového poukazu na nákup v internetovej nákupnej galérii MALL.SK v hodnote nad 40 €;
   2. b) 8 € zľava v podobe zľavového poukazu na nákup v internetovej nákupnej galérii MALL.SK v hodnote nad 80 €;
   3. c) 4 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
   4. d) 40 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
   5. e) 80 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
   6. f) Možnosť ďalšieho losovania / tipovania v daný kalendárny deň.
  5. Spôsob uplatňovania darčekového poukazu nájdete tu https://www.mall.sk/darcekove-certifikaty, https://www.mall.sk/zlavove-kody-kupony. Darčekové certifikáty/zľavové poukazy je možné uplatniť do dňa 30.6.2019.
  6. Každý užívateľ sociálnej siete Facebook môže súťažiť v rámci tejto súťaže a po dobu jej trvania iba 1x denne, tj. 1x za kalendárny deň. Keď má fyzická osoba vytvorených niekoľko užívateľských účtov na sociálnej sieti Facebook, môže sa zúčastniť súťaže v daný kalendárny deň iba prostredníctvom jedného užívateľského účtu (pri zachovaní podmienky zúčastniť sa iba 1x za kalendárny deň).
  7. Ak nazdieľate súťaž fyzickej osobe, ktorú máte v rámci svojho účtu na sociálnej sieti Facebook pridanú ako priateľa, a táto osoba sa zúčastní tejto súťaže, vyhrávate možnosť ďalšieho losovania / tipovania v daný kalendárny deň nad rámec svojej povolenej účasti 1x za kalendárny deň. Túto výhru môžete získať maximálne 50x za celú dobu trvania súťaže.
  8. Ak vyhráte, nie ste oprávnený požadovať vyplatenie hodnoty výhry v peniazoch.
  9. Ak sa zapojíte do súťaže minimálne 5x v jednom týždni, automaticky získavate možnosť zúčastniť sa bonusového kola, ktoré prebieha vždy v nedeľu.
  10. V rámci bonusového kola súťaže je Vám ponúknutých k výberu niekoľko graficky odlišných kariet. Bonusového kola sa zúčastníte tak, že odohráte minimálne 5 hier týždenne v rámci Vášho profilu na sociálnej sieti Facebook cez messenger a následne vyberiete práve jednu z ponúknutých graficky odlišných kariet. Po tom, čo vykonáte voľbu, zistíte, či sa pod Vami zvolenou možnosťou skrýva výhra (možnosti výhier uvedené v bode 2.11) alebo nie (označené ako „nič“ či „žiadna výhra“).
  11. Pod výhernými graficky odlišnými kartami sa v bonusovom kole skrýva jedna z týchto výhier:
   1. a) 4 € zľava v podobe zľavového poukazu na nákup v internetovej nákupnej galérii MALL.SK v hodnote nad 40 €;
   2. b) 20 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
   3. c) 40 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
   4. e) 80 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
   5. f) 200 € zľava na nákup v podobe darčekového certifikátu v internetovej nákupnej galérii MALL.SK pri ľubovoľnej hodnote nákupu;
 3. Všeobecné a záverečné ustanovenia
  1. Vstupom do súťaže sa všetci účastníci zaväzujú dodržovať jej pravidlá.
  2. Informácie o spracovaní osobných údajov nájdete na https://www.mall.sk/osobne-udaje.
  3. Ak porušujete pravidlá tejto súťaže, alebo ak nadobudneme podozrenie, že porušujete pravidlá tejto súťaže, vyhradzujeme si právo Vás vyradiť zo súťaže. Také rozhodnutie je konečné.
  4. Tieto pravidlá Vám budú dostupné online v poznámke facebookovej stránky Organizátora na adrese www.mall.sk/jarna-trefa počas trvania súťaže a ďalej 30 dní od ukončenia súťaže. Vyhradzujeme si právo kedykoľvek jednostranne zmeniť pravidlá tejto súťaže, prípadne súťaž bez ďalšieho uvedenia dôvodu ukončiť. Každé také rozhodnutie je účinné okamihom zverejnenia.
  5. Súťaž nie je prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook Inc. a táto spoločnosť za jej priebeh nijako nezodpovedá. Všetky dotazy, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované Organizátorovi, nie spoločnosti Facebook Inc.
  6. Organizátor si vyhradzuje právo skrátiť, prerušiť alebo zrušiť súťaž.
  7. Tieto pravidlá nadobúdajú účinnosť dňa 1.5.2019.