IRS Click 1 Interactive English Pupil’s book
12,98 €

Hovoriaca učebnica angličtiny IRS pre žiakov 1. ročníka ZŠ s odporúčaciou doložkou MŠVVaŠ SR. Učebnica obsahuje 1450 nahrávok. Prikladaním hovoriaceho pera na obrázky sa deti učia novú slovnú zásobu, riešia úlohy a neustále počúvajú britskú výslovnosť a intonáciu.

IRS Click 1 Activity book
7,70 €

Pracovný zošity angličtiny pre žiakov 1. ročníka ZŠ je doplnkom k hovoriacej učebnici angličtiny Click 1. Interactive English. Pupil’s book (Starter). Pracovný zošit nie je hovoriaci. Obsahuje úlohy zamerané na kreslenie, spájanie, krúžkovanie, hľadanie, vyfarbovanie…

IRS Hovoriaci slovník SJ-AJ a AJ-SJ
14,96 €

Hovoriaci slovensko-anglický a anglicko-slovenský slovník je určený študentom stredných odborných škôl a gymnázií. Obsahuje abecedne usporiadanú slovnú zásobu (10.000 hesiel) maturitných tematických okruhov, ako aj najpoužívanejšie slovné spojenia a dôležité predložkové väzby.

IRS Click 3 Interactive English. Pupil’s book
12,98 €

Hovoriaca učebnica angličtiny IRS pre žiakov 3. ročníka ZŠ s odporúčaciou doložkou MŠVVaŠ SR. Učebnica obsahuje 2150 nahrávok. Prikladaním hovoriaceho pera na obrázky sa deti učia novú slovnú zásobu, riešia úlohy, oboznamujú sa s gramatikou a neustále počúvajú britskú výslovnosť a intonáciu.

IRS Click 4 Interactive English. Pupil’s book
12,98 €

Hovoriaca učebnica angličtiny IRS pre žiakov 4. ročníka ZŠ s odporúčaciou doložkou MŠVVaŠ SR je koncipovaná ako dobrodružný príbeh detí, ktoré zároveň reprezentujú rôzne krajiny sveta. Učebnica obsahuje 2100 nahrávok. Učebnica obsahuje aj množstvo diktátov.

IRS Hovoriaci slovník SJ-NJ a NJ-SJ
14,96 €

Hovoriaci slovensko-nemecký a nemecko-slovenský slovník je určený pokročilým študentom. Obsahuje abecedne usporiadanú slovnú zásobu (5000 hesiel), ktorá sa nachádza v IRS hovoriacej cvičebnici nemeckého jazyka Mach Klick und lerne Deutsch.

IRS Mach Klick und lerne Deutsch
14,96 €

Hovoriaca cvičebnica nemeckého jazyka je určená pokročilejším študentom stredných škôl ako aj všetkým, ktorí sa chcú zdokonaliť v nemeckom jazyku. Obsahuje 25 lekcií. Je zameraná na čítanie a počúvanie s porozumením. Obsahuje až 1900 zvukových súborov.

IRS Click 4 Activity book
7,70 €

Pracovný zošity angličtiny pre žiakov 4. ročníka ZŠ je doplnkom k hovoriacej učebnici angličtiny Click 4. Interactive English. Pupil’s book. Pracovný zošit nie je hovoriaci. Obsahuje úlohy zamerané na písanie, dopĺňanie, priraďovanie, hľadanie…

IRS English in Tourism
14,96 €

Hovoriaca učebnica je určená pokročilým študentom stredných škôl ako aj všetkým, ktorí pracujú v oblasti cestovného ruchu. Učebnica je rozdelená do 15 kapitol. Obsahuje ozvučené texty, otázky, úlohy. Súčasťou učebnice je aj ozvučený výkladový slovník, ktorý obsahuje viac ako 350 hesiel.

IRS Businness English
14,96 €

Hovoriaca učebnica obchodnej angličtiny je určená pokročilejším študentom stredných škôl ako aj všetkým, ktorí sa chystajú do anglicky hovoriacich krajín. Obsahuje 28 tém, výkladový ozvučený slovník a 1500 zvukových súborov s množstvom ozvučených textov a otázok zameraných na porozumenie.

IRS Click 2 Interactive English. Pupil’s book
12,98 €

Hovoriaca učebnica angličtiny IRS pre žiakov 2. ročníka ZŠ s odporúčaciou doložkou MŠVVaŠ SR. Učebnica obsahuje 2150 nahrávok. Prikladaním hovoriaceho pera na obrázky sa deti učia novú slovnú zásobu, riešia úlohy, oboznamujú sa s gramatikou a neustále počúvajú britskú výslovnosť a intonáciu.

IRS Click 3 Activity book
7,70 €

Pracovný zošity angličtiny pre žiakov 3. ročníka ZŠ je doplnkom k hovoriacej učebnici angličtiny Click 3. Interactive English. Pupil’s book. Pracovný zošit nie je hovoriaci. Obsahuje úlohy zamerané na dopĺňanie, priraďovanie, hľadanie…

IRS Click 2 Activity book
7,70 €

Pracovný zošity angličtiny pre žiakov 2. ročníka ZŠ je doplnkom k hovoriacej učebnici angličtiny Click 2. Interactive English. Pupil’s book. Pracovný zošit nie je hovoriaci. Obsahuje úlohy zamerané na dopĺňanie, priraďovanie, krúžkovanie, hľadanie…

Potrebujete poradiť s výberom vianočných darčekov? Inšpirujte sa našim vianočným radcom: