Počet nájdených produktov:
Kopietzová, Jörg Sommer, Gerit: S nohami na stole
7,47 € 6,42 €

Slušné správanie už nie je v móde a v dnešnom svete mladých už neplatí? V nijakom prípade! Ak sa budeš k ľuďom správať zdvorilo, získaš si veľa priateľov, budeš mať úspech a aj dobrú náladu.

Navrátil Ján: Čauko, bengoši!
8,50 € 7,31 €

Neviete, kto sú bengoši a kde bývajú? Ani hrdina tohto vzrušujúceho príbehu, Jojo Hruška prezývaný Maslovka, to nevedel, kým nerozbil otcov vzácny vianočný zvonček.

autor neuvedený: Nazrite do vnútra lodí
11,90 € 10,23 €

Zdvihnite kotvu, napnite plachty a vydajte sa preskúmať svet lodí.Ak nadvihnete záklopky, nazriete do vnútorných priestorov všetkých typov plavidiel, od škípajúcich galeón až po hlučné zaoceánska parníky a obrovské lietadlové lode.

Kolektív: Nám patrí svet alebo Krehkosť dospievani
5,28 € 4,54 €

Vo Francúzsku je meno Dolto uznávaný pojem, lebo jeho nositeľky – matka s dcérou – sú významné osobnosti vo svete medicíny a psychológie. A uznávajú ich najmä preto, že sa vedia vcítiť do problémov tých druhých a vhodne sa im prihovoriť.

Kolektív: Hravá matematika 8 PZ ( 2.vyd.)
4,25 € 3,66 €

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP.

Kolektív autorov: Hravá matematika 8 PZ (3.vyd.)
8,50 € 7,31 €

Pracovný zošit Hravá matematika 8 poskytuje žiakom aj učiteľom zaujímavé a pútavé cvičenia určené na úplné zvládnutie obsahového a výkonového štandardu ŠVP.

Kolektív autorov: Hravá biológia 9 PZ ( 2.vyd.)
6 € 5,16 €

Pracovný zošit napomáha rozvoj kľúčových kompetencií v súlade s požiadavkami vzdelávacieho štandardu. Úlohy sú zamerané na javy, ktoré bezprostredne ovplyvňujú život človeka.

Kolektív autorov: Hravá technika 8 PZ
6 € 5,16 €

Pracovný zošit je zameraný na získanie základných vedomostí z tých oblastí ľudskej činnosti, ktoré sú späté s technikou v jej rozmanitých podobách.

Pravdová Zuzana: Maturita z dejepisu + testy
8,90 € 7,65 €

Príprava na prijímacie skúšky na vysokú školu

Publikácia ponúka maturantom prehľad slovenských, európskych a svetových dejín, svojím obsahom a spracovaním zodpovedá súčasným maturitným požiadavkám.

Kolektív autorov: Precvičovanie počítania 4
4,60 € 3,96 €

So zošitmi Precvičovanie počítania pre 1. stupeň ZŠ si dôkladne precvičíte a zafixujete učivo matematiky. Zošit ponúka množstvo príkladov na dôkladné precvičovanie matematiky pre 4. ročník.

Lesňák Slavomír: Hravá etika 8 PZ
6 € 5,16 €

Pracovný zošit je zameraný na osvojenie základných postojov, ktoré podmieňujú medziľudské vzťahy, nadobudnutie spôsobilosti na poznávanie, pozitívne hodnotenie seba aj druhých a schopnosti kultivovane diskutovať.

Nájdené značky