Bayer Puma extra
32,47 €

PUMA EXTRA (Hirsefrei extra) postrekový herbicíd určený na ničenie ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži, tritikale, v mätonohu trvácom a kostrave na semeno.


NOHEL GARDEN Herbicid BOFIX 250ml
19,98 €

16,90 €

Bofix je herbicíd na ničenie burín v trávniku a trávnych porastoch. Postrek na trávnik proti dvojklíčnolistovým burinám. Prípravok preniká do rastlín prostredníctvom listov, účinná látka je rýchlo translokovaná.


Roundup Roundup biaktív
17,25 €

Neselektívny herbicídny prípravok na ničenie jednoklíčnolistových a vytrvalých burín v poľnohospodárstve. Prípravok pôsobí ako totálny herbicíd.


Roundup Roundup max
16,50 €

Silný koncentrát riediteľný vodou pre likvidáciu obzvlášť intenzívnych burín.


Roundup Roundup expres 6h 3000ml
19,96 €

Prípravok v praktickom balení na ničenie trvácich a jednoročných burín. Vizuálny efekt ničenia buriny už po 6-tich hodinách!


Roundup Roundup klasik pro
14,99 €

Roundup Klasik Pro je totálny herbicíd (koncentrát) so systémovým účinkom pre postrek na list, určený na likvidáciu buriny.


NOHEL GARDEN Herbicid BOFIX 100ml
8,88 €

7,90 €

Bofix je herbicíd na ničenie burín v trávniku a trávnych porastoch. Postrek na trávnik proti dvojklíčnolistovým burinám. Prípravok preniká do rastlín prostredníctvom listov, účinná látka je rýchlo translokovaná.


Floraservis Kaput green
3,04 €

Neselektívny herbicidny prípravok vo forme koncentrátu pre riedenie vodou, určený k ničeniu všetkých burín.


Syngenta Touchdown system 4
2,30 €

Systémovo pôsobiaci herbicíd určený na ničenie jednoročných a vytrvalých burín, vrátane pýru plazivého, v poľných kultúrach, sadoch, na nepoľnohosp. pôde a pri obnove lúk a pasienkov.


GLADIATOR Herbicid 500ml

GLADIATOR Herbicid 500ml

Hodnotenie: 4,5
18,46 €

13,90 €

Posledný kus za túto cenu!

Totálny listový herbicíd so systémovým účinkom. Ničí jednoročné a vytrvalé buriny aj všetku nežiaducu vegetáciu. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny, vrátane koreňov a výrastkov, čo vedie k celkovému zničeniu rastliny. Nezanecháva rezídia v pôde.


Floraservis Lontrel 300
2,68 €

Listovo pôsobiaci herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách, ovo. sadoch, okras. trávnikoch, zelenine a iných poľno. plodinách.


Floraservis Bofix
6,30 €

Posledný kus za túto cenu!

Listovo pôsobiaci herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín najmä sedmokráska a púpava v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.


Roundup Roundup rapid
250,32 €

Postrekový herbicídny prípravok vo forme kvapalného koncentrátu riediteľného vodou na ničenie trvácich a jednoročných burín na ornej pôde, v ovocných sadoch, vinohradoch, okrasných kultúrach a na likvidáciu neziadúcej vegetácie na ostatných plochách, ako aj v lesnom hospodárstve.


Substral WEEDEX koncentrát 500 ml
18,40 €
16,90 €

Prípravok Weedex 500 ml určený pre hubenie väčšiny bežných burín v trávniku. Likviduje burinu aj s koreňmi. Ľahké dávkovanie.


Floraservis Machožrút
11,99 €

Postrekový prípravok pre likvidáciu machu zo striech, skleníkov, veránd, podmúroviek, chodníkov, náhrobných dosiek, tenisových kurtov a pod.


Floraservis Glyfogan super
2,65 €

Totálny listový herbicíd na ničenie všetkých burín , hlavne pred plánovanou rekultiváciou a zakladaním nových trávnych plôch.


Substral WEEDEX koncentrát 250ml
12,40 €

8,90 €

Prípravok Weedex 250 ml určený pre hubenie väčšiny bežných burín v trávniku. Likviduje burinu aj s koreňmi. Ľahké dávkovanie.


Floraservis Agil 100 ec
1,99 €

Selektívny herbicídny prípravok na ničenie trávovitých burín v poľnohospodárskych plodinách.


GLADIATOR Herbicid 100ml
5,14 €
4,90 €

Totálny listový herbicíd so systémovým účinkom. Ničí jednoročné a vytrvalé buriny aj všetku nežiaducu vegetáciu. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny, vrátane koreňov a výrastkov, čo vedie k celkovému zničeniu rastliny. Nezanecháva rezídia v pôde.


Floraservis Dicopur m750
2,56 €

Herbicíd na ničenie citlivých dvojklíčnolistových burín v obilninách, na lúkach , v trávnikoch, pasienkoch a v semenných porastoch tráv.


Substral Weedex postrekovač 750 ml
12,90 €

7,90 €

Selektívny herbicíd Weedex postrekovač 750 ml určený pre hubenie viac ako 40 druhov burín v trávniku.


BASF Stomp aqua
2,53 €

Postrekový selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd vo forme suspenzie kapsúl v kvapaline na ničenie dvojklíčnolistových a trávovitých burín.


NOHEL GARDEN Herbicid GLADIATOR 250ml
9,62 €
8,90 €

Totálna listový herbicíd so systémovým účinkom. Ničí jednoročné a vytrvalé buriny aj všetku nežiaducu vegetáciu. Rastliny ho prijímajú výhradne zelenými časťami a asimilačným prúdením je rozvedený do celej rastliny vrátane koreňov a výrastkov, čo vedie k celkovému zničeniu rastliny. Nezanecháva rezídia v pôde.


Bayer Garden Sencor liquid
2,93 €

Selektívny postrekový herbicíd na ničenie burín v porastoch zemiakov, rajčiakov a mrkvy.


Stop hniezdo
6 €

Mechanická ochrana okien, okenných rámov a fasád, pred výstavbou hniezd sťahovavým vtáctvom.


Agro Aliance Duke
182 €

Posledný kus za túto cenu!

Postrekový herbicídny prípravok určený na reguláciu výskytu ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži a tritikale.


Floraservis Buzzin
1,50 €

Prípravok proti burinám v zemiakoch, použitie aj pri vzídených zemiakoch.