Bayer Puma extra
32,47 €

PUMA EXTRA (Hirsefrei extra) postrekový herbicíd určený na ničenie ovsa hluchého, metličky obyčajnej, psiarky roľnej a ďalších jednoročných jednoklíčnolistových burín v pšenici, jačmeni jarnom, raži, tritikale, v mätonohu trvácom a kostrave na semeno.

Roundup Roundup biaktív - viac veľkostí
17,26 €

Neselektívny herbicídny prípravok na ničenie jednoklíčnolistových a vytrvalých burín v poľnohospodárstve. Prípravok pôsobí ako totálny herbicíd.

Floraservis Bofix - viac veľkostí
6,30 €

Listovo pôsobiaci herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín najmä sedmokráska a púpava v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých športoviskách a ihriskách.

Floraservis Lonstar

Floraservis Lonstar

Hodnotenie: 5
6,24 €

Listovo pôsobiaci herbicíd na ničenie proti bežným ale aj veľmi odolným burinám v trávniku.

Monsanto Roundup extra rýchly pump & go - viac veľkostí
42,64 €

Prípravok bez glyfosatu v praktickom balení pre starostlivosť o chodníky, záhony, skalky a pod., Ničí burinu vrátane koreňov, nepoškodzuje okolité rastliny, vizuálny efekt vädnutia už po šiestich hodinách.

Floraservis Machožrút - viac veľkostí
11,99 €

Postrekový prípravok pre likvidáciu machu zo striech, skleníkov, veránd, podmúroviek, chodníkov, náhrobných dosiek, tenisových kurtov a pod.

Floraservis Lontrel 300 - viac veľkostí
2,68 €

Listovo pôsobiaci herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v obilninách, ovo. sadoch, okras. trávnikoch, zelenine a iných poľno. plodinách.

Floraservis Florapur
1,64 €

Prípravok neutralizuje zvyšky pesticídov a hnojív v postrekovači a tým znižujú riziko nežiadúceho poškodenia následne ošetrovaných rastlín.

Monsanto Roundup extra rýchly
16,99 €

Prípravok pre starostlivosť o chodníky, záhony, skalky a pod., Ničí burinu vrátane koreňov, nepoškodzuje okolité rastliny, vizuálny efekt vädnutia už po šiestich hodinách.

Roundup Expres 6h l PnG 2
38,31 € 33 €

Tekutý koncentrát herbicídu Roundup 5 L tlakový postrekovač, jednoduchá a bezpečná manipulácia, hubí burinu vrátane koreňov