SANYTOL KÚPELŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500ml

SANYTOL KÚPELŇA na vodný kameň s rozprašovačom 500ml

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Účinne zabraňuje šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, tvorbe plesní a vodného kameňa. Celý popis
6,38 €
Vrátane DPH
Partner: Lamitec

Skladom u partnera 5+ kusov

3.12.2021 - 6.12.2021 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 

Kód: 100019109014

Popis

Účinne zabraňuje šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, tvorbe plesní a vodného kameňa. Garantuje perfektnú hygienu a eliminuje 99,9 % mikroorganizmov. Odstraňuje plak a nanesené stopy mydla. Neobsahuje chlór. Objem 500 ml.

Upozornenie: Tento chemický prípravok je nebezpečný.Používajte biocídy bezpečným spôsobom. Pred použitím si vždy prečítajte etiketu a informácie o výrobku.

 

Dodržiavanie predpisov

Povrchovo aktívna(e) látka(y) obsiahnutá(é) v tomto prípravku je (sú) v súlade s kritériami biodegradability podľa Smernice (EÚ) No.648/2004. Údaje potvrdzujúce toto prehlásenie sú k dispozícii kompetentným inštitúciám členských štátov Únie na ich priamu žiadosť, alebo na žiadosť výrobcu detergentu. Označenie podľa nariadenia (ES) č.1272/2008 [CLP]Výstražné upozornenia (CLP)H412 – Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkamiBezpečnostné upozornenia (CLP)P101 – Ak je potrebná lekárska pomoc, majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku P102 – Uchovávajte mimo dosahu detí P301+P312 – PO POŽITÍ: ak máte zdravotné problémy, okamžite volajte NÁRODNÉ TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára, tel. 02–547 741 66 (24h denne) P501 – Zneškodnite obsah a nádobu v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu, pokiaľ obsah nie je celkom spotrebovanýObsahuje: Biocídne aktívne látky (TP2/AL): 0,95% chloridu Didecyldimethylammonium