Duck 100% odstraňovač vodného kameňa

Duck 100% odstraňovač vodného kameňa

Partnerský predaj - cenu dopravy určuje partner
Návod na použitie Čistenie a odstránenie vodného kameňa 1 Stlačte obe strany viečka a odskrutkujte 2 Nakloňte fľašu aby sa naplnilo hrdlo 3 Rovnomerne nastriekajte prípravok pod obrubu celej WC misy a nechajte pôsobiť 15 minút 4 Vyčistite misu kefou nad i pod hladinou vody a spláchnite… Celý popis
3,23 €
Vrátane DPH
Partner: Ageosk.sk

Skladom u partnera 5+ kusov

28.10.2021 na vašej adrese
Možnosti doručenia
 

Kód: 100039659597

Popis

Návod na použitie
Čistenie a odstránenie vodného kameňa 1 Stlačte obe strany viečka a odskrutkujte 2 Nakloňte fľašu aby sa naplnilo hrdlo 3 Rovnomerne nastriekajte prípravok pod obrubu celej WC misy a nechajte pôsobiť 15 minút 4 Vyčistite misu kefou nad i pod hladinou vody a spláchnite Pre odstránenie väčšieho znečistenia znovu aplikujte a nechajte pôsobiť cez noc 5 Fľaša dôkladne uzatvorte Používajte aspoň 3× týždenne aby bola vaša toaleta čistá
vlastnosti Zmení farbu keď účinkuje
Skladovanie a použitie spôsob skladovania
typ trvanlivé
Príprava a použitie
Návod na použitie
Čistenie a odstránenie vodného kameňa 1 Stlačte obe strany viečka a odskrutkujte 2 Nakloňte fľašu aby sa naplnilo hrdlo 3 Rovnomerne nastriekajte prípravok pod obrubu celej WC misy a nechajte pôsobiť 15 minút 4 Vyčistite misu kefou nad i pod hladinou vody a spláchnite Pre odstránenie väčšieho znečistenia znovu aplikujte a nechajte pôsobiť cez noc 5 Fľaša dôkladne uzatvorte Používajte aspoň 3× týždenne aby bola vaša toaleta čistá
podrobné dáta CLP Regulation
žieravosť Nebezpečenstvo
životné prostredie Nebezpečenstvo
bezpečnostné varovanie
Duck 100 odstraňovač vodného kameňa tekutý čistič WC misy

nebezpečenstvo

Obsahuje kyselinu chlorovodíkovú 2239 oktadec9enylimino bisepthanol alkoholy C1315rozvetvené a lineárne etoxylované EO 8

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí Veľmi toxický pre vodné organizmy s dlhodobými účinkami Môže byť korozívna pre kovy

Ak je potrebná lekárska pomoc majte k dispozícii obal alebo etiketu výrobku Uchovávajte mimo dosahu detí Nevdychujte dym Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ CENTRUM lekára PO VDÝCHNUTÍ Presuňte osobu na čerstvý vzduch a nechajte ju v polohe uľahčujúce dýchanie PRI KONTAKTE S POKOŽKOU alebo vlasmi všetky kontaminované časti odevu okamžite vyzlečte Opláchnite pokožku vodou osprchujte PO ZASIAHNUTÍ OČÍ Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou Vyberte kontaktné šošovky ak sú nasadené a ak je možné odstráňte ich Pokračujte vo vyplachovaní PRI POŽITÍ vypláchnite ústa NEVYVOLÁVAJTE zvracanie Uchovávajte uzamknuté Používajte ochranné rukavice ochranné okuliare Po manipulácii starostlivo umyte ruky

Používajte len na WC misy Zabráňte dlhotrvajúcemu kontaktu s pokožkou Nemiešať s bieliacimi činidlami ani inými domácimi čistiacimi prípravkami
jazyk produktu
Hlavný jazyk návodu Čeština
Inštalačný jazyk Čeština
Jazyky na balenie

Čeština
Poľština
rozklad popisu
Funkčné meno Odstraňovač
Variant 100 vodného kameňa