Kód: 1366511

SANYTOL Dezinfekcia čistič Kúpeľňa 500 ml

SANYTOL Dezinfekcia čistič Kúpeľňa 500 ml

UPOZORNENIE:Biocídny prípravok
Sanytol čistič na kúpeľne účinne zabraňuje šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, tvorbe plesní a vodného kameňa. Odstraňuje plak a nanesené stopy mydla. Neobsahuje chlór. Odstraňuje 99,9 % baktérií, plesní, vírusov.
Celý popis
3,80 €
7,60 €/l
Tovar od: MALL
3,80 €
7,60 €/l
Vrácení zdarma přes Zásilkovnu
Iní predajci

Už zajtra na výdajnom mieste
Už zajtra na vašej adrese

Popis

Sanytol Dezinfekcia čistič Kúpeľňa 500 ml

Vlastnosti

UPOZORNENIE:Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie.
Účinne zabraňuje šíreniu nežiaducich mikroorganizmov, tvorbe plesní a vodného kameňa Eliminuje 99,9 % mikroorganizmovOdstraňuje plak a nanesené stopy mydla Biologicky odbúrateľný Účinnosť overená a skontrolovaná autorizovaným laboratóriom Neobsahuje chlór

Upozornenie: biocídny prípravok: ÁNO
Návod na použitie: Návod na použitie: 1 utierka vyčistí 1m2. Biocídna účinnosť: 15min. Pred použitím čítajte priložené pokyny. Biocídny výrobok používajte bezpečne.
Skladovanie: Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.
Vyrobené: Španielsko
Výrobca / distribútor: AC MARCA, S.A., Av. Carrilet 293–297, 08907 ĽHospitalet LI.Španielsko / MARCA CZ s.r.o., Přišimasy 124, 282 01 Český Brod, tel.: 312301311
Zloženie: Biocídne aktívne látky (PT2/AL): 5000 mg/kg didecyldimethylammonium chlorid, <5% neiontové povrchově aktivní látky, <5% kationtové povrchově aktivní látky, Dezinfekční prostředky-parfémy</>d>
Objem/obsah/hmotnosť: 0,5 l
Predlekárska prvá pomoc: Koža: Postriekané miesto umyte mydlom a vodou a ošetrite vhodnými reparačnými prostriedkami. Oči: Pri zasiahnutí očí okamžite dôkladne vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc. Vyberte kontaktné šošovky a premývajte čistou tečúcou vodou po dobu asi 15 min. Požitie: Pri požití vypláchnite ústa veľkým množstvom vody (iba ak je postihnutý pri vedomí).
Trieda a kategórie nebezpečnosti: GHS09 Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami
Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečnosti): H410 – Veľmi toxický pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie) a ich kombinácie:  P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P1012 Uchovávajte mimo dosahu detí. P301+P312 PO POŽITÍ: Ak sa necítite dobre, volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM: tel. 224 919 293 alebo 224 915 402 (24 hod denne).

Technické parametre

Dezinfekcia Áno
Objem 500 ml

Odkazy