Cillit Bang čistiaci a dezinfekčný sprej 750 ml

Cillit Bang čistiaci a dezinfekčný sprej 750 ml

Akcia
UPOZORNENIE:Biocídny prípravok
CILLIT BANG čistiaci a dezinfekčný sprej 750 ml obsahuje nové zloženie, ktoré kombinuje dezinfekčnú a bieliacu zložku na báze chlóru s čistiacimi látkami pre ohromujúce výsledky. Tekutý prípravok so sprejom, ktorý čistí a dezinfikuje. Dezinfekčná zložka čistiaceho a dezinfekčného spreja od značky Cillit BANG čistiaci a dezinfekčný sprej zabíja 99,9% baktérií počas 5 minút a čistiace látky odstraňujú aj tie najodolnejšie škvrny pre hygienicky čistý domov každý deň.
Celý popis
3,70 €
Vrátane DPH
3,30 €
3,30 €/ks
-10%
Tovar od predajcu MALL
Nízka cena overená
Pravidelne overujeme viac než 100 000 produktov a upravujeme cenu tak, aby ste u nás mohli nakúpiť najlacnejšie.
Platí do 12.2.2023 alebo do vypredania

Už sa nepredáva

Kód: 1090938

Popis

CILLIT BANG čistiaci a dezinfekčný sprej 750 ml

Vlastnosti

  • UPOZORNENIE:Používajte biocídne prípravky bezpečne. Pred použitím si prečítajte údaje na obale a pripojené informácie.
  • Čistí a dezinfikuje
  • Zabíja 99,9 % baktérií
  • Odstraňuje aj tie najodolnejšie škvrny
  • Bieliaca zložka na báze chlóru
  • Pre hygienicky čistý domov


Upozornenie: biocídny prípravok: ÁNO
Návod na použitie: Návod na použitie: 1. Otočte trysku do polohy ON. Držte fľašu vo zvislej polohe 20 cm povrchu, ktorý chcete vyčistiť a potom nastriekajte na povrch. 2. Nechajte pôsobiť minimálne 5 minút na odstránenie 99,9 % baktérií. 3. Dôkladne opláchnite vodou. Po použití dôkladne opláchnite hubku alebo handričku. Trysku potom zatvorte do polohy OFF. Pred použitím vždy vyskúšajte na nenápadnom mieste na overenie znášanlivosti s povrchom. Vhodné na: kúpeľňové keramické obkladačky, škáry na stenách, vane, umývadlá, sprchové zásteny, záchodové misy, kuchynské digestory, varné dosky, pracovné plochy, dvere chladničiek, odpadkové koše, chróm, odtoky z umývadiel a drezov.

Nepoužívajte na: odevy, textilné materiály, koberce, drevo, gumu, vinyl, lakované povrchy a tapety, mramor, žulu, hliník, mosadz alebo med. V prípade kontaktu s týmito kovmi okamžite opláchnite vodou.Dlhší kontakt s kovom, starým porcelánom a laminovaný plastom môže spôsobiť zmenu farby.

Skladovanie: Skladujte v suchu.
Výrobca/distribútor: Reckitt Benckiser Production (Poland) Sp z o.o./ RB (Hygiene Home) Czech Republic,
Zloženie: Účinná látka 2,19 g / 100 g chlórnan sodný (CAS: 7681–52–9), Menej ako 5 % bieliace činidlá na báze chlóru, dezinfekčný prostriedok, parfum.
Obsah L/Kg: 0,75 l
Predlekárska prvá pomoc: Pozri. Bezpečnostný list
Trieda a kategórie nebezpečenstva: GHS07 Dráždivé látky
Signálne slovo: Varovanie
H-vety (Štandardné vety o nebezpečenstve): H290 Môže byť korozívna pre kovy. H319 Spôsobuje vážne podráždenie očí. H315 Dráždi kožu. H412 Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.
P-vety (Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie): P102 Uchovávajte mimo dosah detí P101 Ak je potrebná lekárska pomoc, majte poruke obal alebo štítok výrobku. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P302 + P352 PRI STYKU S KOŽOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydla. P332 + P313 Pri podráždení kože: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P305 + P351 + P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút opatrne vyplachujte vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené, a ak je možné ich ľahko vybrať. Pokračujte vo vyplachovaní. P337 + P313 Ak podráždenie očí pretrváva: Vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivosť. P501 Odstráňte obsah/obal v súlade s miestnymi predpismi.

Technické parametre

Zaradenie – čistiace prostriedky Kúpeľňa
Dezinfekcia Áno
Na riad Nie
Počet kusov v balení 1 KS

Odkazy

Na stiahnutie:
Bezpečnostný list