Bourgenotová Dutruová Isaline: Utópia v pohybe
8,80 € 7,57 €

François Neveux, podnikateľ, ktorý chcel od začiatku svojho profesionálneho života pracovať inak. Spolu so zamestnancami, zákazníkmi i konkurentmi sa snažil budovať iný typ vzťahov, v ktorých nie „systém“, ale človek je na prvom mieste.

Čičmanec Ján: Vyrastal som v brazílskej Bratislave
9,90 € 8,51 €

V Programovom kalendári Matice slovenskej vydanom z príležitosti Svetového roku Slovákov (17. 7. 1997 – 19. 9. 1998) je uvedené, že v Brazílii žije asi 5 000 Slovákov. Jeden z nich sa podujal napísať svoje celoživotné spomienky – pamäti.

Czeslaw Milosz: Rodná Európa
12 € 10,32 €

Autobiograficky ladená próza nositeľa Nobelovej ceny ponúka čosi ako emocionálne zaangažovanú príručku pre záujemcov o nedávnu históriu stredovýchodnej Európy, brilantne napísané vyznanie európanstva, analýzu vývojových trendov prvej polovice dvadsia

Hromník Cyril A.: František List
3,90 € 3,35 €

Od narodenia najväčšieho slovenského klaviristu a komponistu Františka Lista (1811–1886) uplynulo už 200 rokov, avšak slovenskí historici a muzikológovia, až na malé výnimky, namiesto pripravovania veľkých osláv nášho slávneho krajana virtuóza sa sna

Příhodová Daniela: Rajská záhrada
7,90 € 6,79 €

Autobiografický román jubilujúcej spisovateľky, spoluzakladateľky Klubu slovenských prozaičiek Femina, spája prežité s literárnou fikciou.

Ťažký Ladislav: Moji majstri
8,27 € 7,11 €

Ladislav Ťažký, autor viac ako tridsiatich knižných publikácií, bol všestrannou, dalo by sa povedať, renesančnou osobnosťou, ktorá však žila a tvorila v antirenesančnej dobe. Zápasil s ňou ako umelec.

Vančo Martin: V tieni znám(k)y
14 € 12,04 €

Monografia, ktorá po prvý raz prezentuje tvorbu jedného z posledných absolventov grafickej špecializovanej tvorby profesora Albína Brunovského na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave Ruda Cigánika.