Allilujeva Světlana: Paměti Stalinovy dcery
3,95 € 3,40 €

Paměti Stalinovy dcery jsou vyznáním, skládáním účtů a vzpomínkami současně – jak ona samotná říká „pestrými, neuspořádanými portréty, skicami, životopisy, láskou, přirozenosti, všeobecně významnými událostmi i dílčími reflexemi.

Baník Anton Augustín: Na dejinnej križovatke
9,96 € 8,57 €

Anton A. Baník (1900 – 1978), kultúrny historik, filológ, knihovník a archivár, bol jednou z najpozoruhodnejších osobností, ktorá pracovala v Matici slovenskej v 30. – 70. rokoch 20. stor.

Brychtová Katarína: Pošta pre vás
12,59 € 10,83 €

Knižku napísala moderátorka najsledovanejšieho programu STV Pošta pre Teba. Kniha je o zákulisí programu, o tom, ako vzniká, o nakrúcaní, kuriozitách, o Pošte pre Teba vo svete.

Eliáš Michal: Slávni Slováci - kniha+fotosúbor
9,90 € 8,51 €

Fotososúbor približuje stovku významných osobností, ktoré mali v slovenských dejinách, alebo aj v medzinárodnom kontexte dôležitú úlohu, boli priekopníkmi, určovateľmi spoločenského, vedeckého aj kultúrneho pohybu.

Goebbels Joseph: Deníky 1940-1942 - svazek 4
15,88 € 13,66 €

Čtvrtý díl Goebbelsových deníkových záznamů odráží vnitřní pisatelův svět, ale zároveň umožňuje i netradiční pohled do kuloárů Třetí říše. Svazek je bohatě opatřen poznámkami, které pomohou čtenáři se orientovat.

Goebbels Joseph: Deníky 1943-1945 - svazek 5
13,96 € 12,01 €

Daší sbírka materiálů která odráží ,nejen šílený svět Jopha Goembelse,ale umožňují také pohled do vnitřního okruhu moci. Patří nejdůležitějším zdrojům historie a událostí předcházejících vzniku Třetí a říše.

Hološka Ľudovít: Figuralisti
16,90 € 14,53 €

Originálne spracovaný prierez slovenskou figuralistikou zahŕňa najvýraznejšie osobnosti slovenského výtvarného umenia; takmer tridsiatich majstrov slovenského výtvarného umenia v 20. stor.

Kováč Michal: Pamäti
7,59 € 6,53 €

Dlho očakávané pamäti prvého demokratického prezidenta Slovenskej republiky Michala Kováča sú jeho osobným svedectvom o životnej ceste, ktorá sa začala v zemplínskej dedine Ľubiša, ako bankového experta ho priviedla na Kubu i do Londýna, po novembri

Richter Karel: ... a v zádech měli smrt
16,15 € 13,89 €

Kniha líčí dramatické osudy parašutistů z čtyřčlenného výsadku S/1, ale i desítek obětavých lidí, kteří jim pomáhali a ukrývali je před gestapem, včetně manželky, dcery a syna Ludvíka Svobody, přestože prozrazení tehdy znamenalo jistou smrt.

Spooner Tony: Bez porážky
5,99 € 5,15 €

Pozoruhodný příběh mladíka z jednoho velšského údolí, který se vypracoval z hodnosti pilota seržanta až do hodnosti maršála letectva (generálporučíka) vyznamenaného DSO, DFC (3×), AFC a řadou dalších vyznamenání.

Ťažký Ladislav: Lovci ľudských tvári
9,80 € 8,43 €

Voľné pokračovanie knihy Porazení víťazi je pútavým a prepotrebným dopovedávaním výnimočných ľudských osudov tam, kde sa tieto definitívne pretínajú s časovými súradnicami, aby naveky ostávali vo vedomí a pamäti.

Trnavec Berco: Celoplošný alzheimer
6,61 € 5,68 €

Humoristicko-satirická kniha B. Trnavca s ironizujúcim názvom Celoplošný Alzheimer zábudlivému našincovi naznačuje, že často stráca sebazáchovnú pamäť.

Vrabcová Marie: Hedvig
8 € 6,88 €

A könyv a Malina Hedvig elleni támadás körülményeit és az azóta eltelt négy év eseményeit igyekszik felgöngyölíteni, különös tekintettel az ügy társadalmi és politikai összeföggéseire.

Vrabcová Marie: Hedviga
8 € 6,88 €

Kniha sa usiluje zhrnúť okolnosti útoku na Hedvigu Malinovú a udalosti štyroch rokov, ktoré odvtedy uplynuli, s osobitým dôrazom na spoločenské a politické súvislosti prípadu.

Vujity Tvrtko: Rozlúčka s peklom
12,50 € 10,75 €

Zoznámte sa s príbehom Princeznej bobovej dráhy, ktorá v úsmevných podmienkach – pre nedostatok snehu trénovala na sídlisku tlačiac autá – založila reprezentačné družstvo bobistiek, aby neskôr zápasila nie len so svojimi súperkami, ale aj s najkrutej