Feldek Ľubomír: Moja žena Oľga a nekonečno
1,60 € 1,38 €

Nekonvenčná knižka, pre vekovo neohraničeného adresáta, teda určená tak deťom, ako aj ich rodičom a prarodičom. Tvoria ju vtipné čriepky z autorovho životopisu poprestýkané jeho najpôsobivejšími básňami.

Kolektív autorov: Pamäti generála Tótha
8,27 € 7,11 €

V záujme čo najkomplexnejšieho poznania našej minulosti má nezastupiteľné miesto vydávanie memoárov aktívnych účastníkov historických udalostí.