Vujity Tvrtko: Rozlúčka s peklom
12,50 € 10,75 €

Zoznámte sa s príbehom Princeznej bobovej dráhy, ktorá v úsmevných podmienkach – pre nedostatok snehu trénovala na sídlisku tlačiac autá – založila reprezentačné družstvo bobistiek, aby neskôr zápasila nie len so svojimi súperkami, ale aj s najkrutej