Kosnáč Jozef: Ďakujem Bohu za pochopenie
6 € 5,16 €

Táto kniha je o mojom predchádzajúcom, bujarom živote.Začínam detstvom, pretože si myslím, že mnohé udalosti naň nadväzujú- závislosť na alkohole, priebeh života, ubližovanie mojím rodičom a druhým.