Hromník Cyril A.: František List
3,90 € 3,35 €

Od narodenia najväčšieho slovenského klaviristu a komponistu Františka Lista (1811–1886) uplynulo už 200 rokov, avšak slovenskí historici a muzikológovia, až na malé výnimky, namiesto pripravovania veľkých osláv nášho slávneho krajana virtuóza sa sna