Hacker Paul: Slovensko 1990–1993
12 € 10,32 €

Kniha Slovensko na ceste k samostatnosti je svojím spôsobom jedinečná. Prináša zainteresovaný a zároveň nezávislý popis udalostí, ktoré sa odohrali v Československu v rokoch 1990–1993.