Sencov Oleg: Marketér
12 € 10,32 €

Oleg Sencov sa prostredníctvom autobiografickej zbierky poviedok predstavuje slovenskému čitateľovi ako spisovateľ.