Dubnička, Vladimír Ilkovič Stanislav: Profesor Dionýz Ilkovič
6,70 € 5,76 €

Profesor Dionýz Ilkovič, slovenský Rusín, druhý syn gréckokatolíckeho farára pochádzajúci zo starej dynastie gréckokatolíckych kňazov, bol aj v časoch neprajných neoblomným, zásadným a spravodlivým človekom i v tých najťažších životných skúškach.

Feldek Ľubomír: Moja žena Oľga a nekonečno
1,60 € 1,38 €

Nekonvenčná knižka, pre vekovo neohraničeného adresáta, teda určená tak deťom, ako aj ich rodičom a prarodičom. Tvoria ju vtipné čriepky z autorovho životopisu poprestýkané jeho najpôsobivejšími básňami.

Jaroš Milan: Ružový kút
0,66 € 0,57 €

Nekonvenčná próza Milana Jaroša obdaruje každého čitateľa, schopného prijať konvenciu nekonvenčnosti.

Kosnáč Jozef: Ďakujem Bohu za pochopenie
6 € 5,16 €

Táto kniha je o mojom predchádzajúcom, bujarom živote.Začínam detstvom, pretože si myslím, že mnohé udalosti naň nadväzujú- závislosť na alkohole, priebeh života, ubližovanie mojím rodičom a druhým.