Eliáš Michal: Slávni Slováci - kniha+fotosúbor
9,90 € 8,51 €

Fotososúbor približuje stovku významných osobností, ktoré mali v slovenských dejinách, alebo aj v medzinárodnom kontexte dôležitú úlohu, boli priekopníkmi, určovateľmi spoločenského, vedeckého aj kultúrneho pohybu.