Feldek Ľubomír: Moja žena Oľga a nekonečno
1,60 € 1,38 €

Nekonvenčná knižka, pre vekovo neohraničeného adresáta, teda určená tak deťom, ako aj ich rodičom a prarodičom. Tvoria ju vtipné čriepky z autorovho životopisu poprestýkané jeho najpôsobivejšími básňami.