Veselý František Krištof: Moja cesta s piesňou
2 € 1,72 €

Vynikajúci divadelný i filmový herec, spevák a režisér F. Krištof Veselý bol charizmatickou osobnosťou slovenského operetného divadla a zábavnej hudby, ktorej popularita dodnes nebola prekonaná.