Parenička Pavol: Štúr a Hurban (Myšlienka a čin)
10,90 € 9,37 €

Kniha esejí Štúr a Hurban, myšlienka a čin približuje, osvetľuje, mapuje a komentovane porovnáva životné osudy, osobnostné profily, svetonázorové postoje, politické, náboženské, filozofické, historické, literárne a estetické náhľady, profesijné ori