Příhodová Daniela: Rajská záhrada
7,90 € 6,79 €

Autobiografický román jubilujúcej spisovateľky, spoluzakladateľky Klubu slovenských prozaičiek Femina, spája prežité s literárnou fikciou.