Graf von Rosty-Forgách Nicolas: Skaly v zlatej kolíske
12,90 € 11,09 €

Gróf Nicolas Graf von Rosty-Forgách sa narodil síce v zlatej kolíske ale v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste. Jeho život je poznačený vojnou, prenasledovaním a emigráciou do južnej Ameriky.